Vizyon & Misyon


VİZYONUMUZ:

Üyelerimiz başta olmak üzere, yerel toplumun nitelik ve nicelik olarak geliştirilmesini sağlayarak, dayanışma ve birlikteliğin sürekliliğini sağlamak amacıyla Kocaeli çevresindeki toplumda saygın, kamu kurumları nezdinde de etkin bir kurum olmaktır.

MİSYONUMUZ:

Kocaeli Bilim Kültür ve Sanat Derneği; eğitimli, kültürlü, çağa uygun, aşırılıktan uzak, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştirmek ve toplumda milli, manevi-ahlaki bilinci artırmak amacıyla bilim, kültür, çevre ve sanat etkinliklerinde bulunan bir kuruluştur.