Hacı Ahmed Hilmi Efendi

Hacı Ahmed Hilmi Efendi Kocaeli’de Anıldı

Osmanlı Devleti’nin son devresinde yetişen âlim ve evliyâdan, İzmit Gazi Süleyman Paşa medresesi müderrislerinden, Ahmed Ziyaüddin Gümüşhânevî hazretlerinin İzmit’e görevlendirdiği halifelerinden Hacı Ahmed Hilmi Efendi, İzmit’te Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenen bir etkinlikle ve yoğun bir katılımla anıldı.

Merhum Prof. Dr. Mahmud Es’ad Coşan Hocaefendi’nin “Eski ve yeni gerçek alimleri biliniz ve bulunuz. En salahiyetli, en alim, en takvâ, en fazıl, en edip ve en kâmil kimselerin eserlerine itibar gösteriniz” beyanı çerçevesinde düzenlenen etkinliğin gündüz bölümünde, Kocaeli Bilim Kültür ve Sanat Derneği yönetiminin yanısıra dışarıdan gelen misafirlerin de katılımıyla, Hacı Ahmed Hilmi Efendi’nin görev yaptığı Orhan Camii ve hemen ardından Şehitlik kabristanında yer alan Hacı Ahmed Hilmi Efendi’nin kabri ziyaret edildi ve ardından da Hacı Ahmed Hilmi Efendi’nin kabrinde Yasin-i Şerif ve hatim duası okundu.

Akşam bölümünde ise; ‘’Kocaeli Mânevî Büyüklerini Yâd Ediyor’’ programı çerçevesinde sunuculuğunu AKRA FM’in sevilen sunucularından Yekta Tok’un yaptığı ‘’Hacı Ahmed Hilmi (rh.a.) Hocaefendi’yi Anma Etkinliği’’’ne, Kocaeli Bilim Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Abdülkadir Dizman’ın konuşması ile başlandı. Marmara Bölgesi Kur’ân-ı Kerîm okuma yarışması birincisi, Fevziye Camii İmam-Hatibi Faruk Çoban’ın Kur’ân-ı Kerîm kıraatinin ve mealinin izleyicilerle paylaşılmasının ardından,  Hacı Ahmed Hilmi Efendi’nin günümüzde yaşayan torunu ve Kocaeli’lilerin yakından tanıdığı Avukat Nuran Kortel’in yaptığı duygu dolu konuşma ile etkinliğe devam edildi.

Ahmed Hilmi Efendi’nin doğup büyüdüğü Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinden bir hemşehrisi olan, Ankara’dan gelerek programa katılan Ak Parti Ankara Milletvekili Prof. Dr. Emrullah İşler’in sıcak ve samimi selamlama konuşmaları ile Hacı Ahmed Hilmi Efendi’nin Ankara ve Kocaeli için önemi ortaya konuldu. Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi ve kendisine refakat eden sazende arkadaşları gecenin anlamına uygun birbirinden güzel ilahilerini seslendirdi.

Yine bu etkinlik için özel olarak hazırlanan ‘’Bu Yol Uzundur’’ adlı kısa film izleyenleri etkisi altına alarak farklı dünyalara sürükledi.Etkinliğin en önemli bölümü olan panel bölümünde ise; Mahmud Es’ad Coşan Araştırma ve Eğitim Merkezi Başkanı Dr. Necdet Yılmaz’ın moderatörlüğünde, Prof. Dr. Ahmet Turan Arslan, Doç. Dr. Hür Mahmut Yücer, Tasavvuf Tarihi Uzmanı Fatih Yıldız ve İslam Hukuku Uzmanı Necmettin Azak’ın yanısıra Tarih Araştırmaları ve bölgesel çalışmalarıyla tanınan Ahmet Nezih Galitekin, Hacı Ahmed Hilmi Efendi’nin bilinmeyen çok farklı yönlerini ortaya koydular.

Panelde; Hacı Ahmed Hilmi Efendi’nin biyografisinden, aldığı eğitimlere, yaptığı çalışmalardan, yazdığı eserlerine, Kastamonu Devrekani’de geçirdiği günlerden, İstanbul’daki Hocası Ahmed Ziyaüddin Gümüşhânevî hazretleri ile olan ilişkilerine kadar pek çok konu enine boyuna anlatılarak katılımcılar bilgilendirildi.

“Hacı Ahmed Hilmi (rh.a.) Hocaefendi’yi Anma Etkinliği ve Paneli’’’ne doğum yeri Kızılcahamam’dan, görev yaptığı Devrekani’den, Sakarya’dan, Karabük’ten ve İstanbul’dan bir çok tanınmış şahsiyet de katıldı. Etkinliğe yoğun bir katılım gözlenirken, izleyiciler salonda yer bulmakta zorlandı.

Birçok izleyici programı salon dışına kurulan dev ekrandan izlemek zorunda kaldı. Programa, Ak Parti Ankara Milletvekili Prof. Dr. Emrullah İşler, Ak Parti Bursa Milletvekili Mustafa Öztürk, Ak Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Kızılcahamam Belediye Başkanı Coşkun Ünal, Devrekani Belediye Başkanı Mümtaz Aliustaoğlu, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Derince Belediye Dr. Aziz Alemdar, Körfez Belediye Başkanı Yunus Pehlivan, AKRA FM Genel Müdürü Naim Güleç, Ümraniye Vaizi Mikdat Kutlu, Kocaeli Müftü Yardımcısı Bayram Erdoğan, İzmit Müftüsü Abdülkadir Keşvelioğlu, Başiskele Müftüsü İsa Aktaş, eski belediye başkanları Halil Vehbi Yenice ve Abdullah Köktürk’ ün yanısıra birçok tanınmış İzmit eşrafı, çeşitli meslek gruplarına mensup bürokratlar, çeşitli üniversitelere mensup pek çok öğretim üyesi; Kocaeli’ den, Kızılcahamam’ dan ve Devrekani’den gönül dostları da katıldı. Programın sonunda; Hacı Ahmed Hilmi Efendi’nin bizzat kendisinin sıkça yaptığı duası Hayırsevenler Camii İmam-Hatibi Recep Özcan tarafından etkileyici bir şekilde seslendirildi.

Program için salon girişinde sergilenen Hacı Ahmed Hilmi Efendi’nin özel eşyalarından rahlesi, üzerine özel notlar aldığı Râmûzü’l-ehâdîs adlı eser, kendi yazdığı kitap olan Muhibbü'l-fıkh li-hıfzi’d-dîn adlı eseri, sarığı, takkesi, mendili ve mektupları katılımcılar tarafından ziyaret edildi. Programın sonunda etkinliğe katkıda bulunanlara plaketler takdim edildi.
Ayrıca; tüm katılımcılara günün anısına özel olarak yaptırılmış bir çanta ve içerisinde birçok özel hediye verildi.

PROGRAM AKIŞI
 
es-Seyyid Hacı Ahmed Hilmi Hocaefendi’yi Anma Etkinliği

Tarih   : 8 Ocak 2012 Pazar / 14 Safer 1433

Saat    : 19:00
 
Yer      : Süleyman Demirel Kültür Merkezi İzmit/Kocaeli

Program:

Kur’ân-ı Kerîm Kıraati

Selamlama Konuşmaları

İlahiler
          – Doç. Dr. Ahmet Hakkı TURABİ – Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk Din Mûsikîsi Anabilim Dalı Başkanı

Kısa Film
          ‘’Yol ve İnsan’’

Panel     

Moderatör:
          – Dr. Necdet YILMAZ
            Mahmud Esad Coşan Araştırma ve Eğitim Merkezi Başkanı

Katılımcılar:
          – Prof. Dr. Ahmet Turan ARSLAN
            Fatih Sultan Mehmed Vakıf Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi Dekanı
            ''Ahmed Hilmi Hocaefendi'nin Kastamonu Hayatı''
          – Doç. Dr. Hür Mahmut YÜCER
            Karabük Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi
             ''Ahmed Ziyâüddîn-i Gümüşhânevî Hazretlerinin Doğu Marmara Bölgesi Halifeleri ve Ahmed Hilmi Hocaefendi'nin Yeri''
          – Ahmet Nezih GALİTEKİN
            Tarihçi-Araştırmacı-Yazar
             ''Belgeler Işığında Ahmed Hilmi Hocaefendi'nin Terceme-i Hâli''
          – Fatih YILDIZ
            Tasavvuf Tarihi Uzmanı
            “Ahmed Hilmi Hocaefendi'nin Ahmed Ziyâüddîn-i Gümüşhânevî Hazretleri İçin Kaleme Aldığı Terceme-i Hâl''
          – Necmettin AZAK
             İslam Hukuku Uzmanı
            “Ahmed Hilmi Hocaefendi' nin Muhibbü' l-fıkh li-hıfzi’d-dîn İsimli Eserinin Tahlili''

Plaket Takdim Töreni