Zinde

Zinde Gençlik İzcileri, Balkanlardaki Faaliyetlerini Tamamladı

Zinde Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü izcileri, Balkan ülkeleri uluslararası  izcilik faaliyetlerini tamamladı.16 Haziran’da Ümraniye’den yola çıkan 15 – 18 yaş arası toplamda yaklaşık 180 ergin izci, 9 Balkan ülkesindeki faaliyetlerini başarıyla tamamlayarak 28 Haziran 2014 tarihinde Türkiye’ye döndü.

Makedonya, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Sırbistan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Bulgaristan ve Yunanistan’da izcilik çalışmaları yapan Zinde Gençlik izcileri, ayrıca Fatih Sultan Mehmet Han’ın savaşsız fethettiği Bosna – Hersek’te 22 Haziran’da 504’üncüsü kutlanan Ayvaz Dede şenliklerine de katıldı.

Makedonya, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Sırbistan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Bulgaristan ve Yunanistan’da izcilik çalışmaları yapan Zinde Gençlik izcileri, ayrıca Fatih Sultan Mehmet Han’ın savaşsız fethettiği Bosna – Hersek’te 22 Haziran’da 504’üncüsü kutlanan Ayvaz Dede şenliklerine de katıldı.

Zinde Gençlik izcilerinin Balkan ülkeleri uluslararası faaliyetlerinden başlıcaları ise şunlar oldu; 

Makedonya’nın Ohrid şehrinde Osmanlı kültürel mirasını inceleme, Struga şehrinde incelemeler, Ohrid gölünün taşarak nehir haline dönüştüğü bölgede incelemeler, Arnavutluk’un Berat şehrinde Osmanlı tarihi mirasını inceleme, Bosna-Hersek’in Mostar şehrinde kültürel araştırmalar, Potiçeli Türk köyünde incelemeler, 6 asırlık Blagay Sarı Saltuk Alperenler Tekkesine ziyaret, Orta Bosna’daki 7-8 km. tırmanılarak çıkılan Ajvatovica dağında 504. Ayvaz Dede şenlikleriyle ülke halklarıyla ortak kültürel faaliyet yapma, Osmanlı vezirler şehri Travnik’te ecdadını yad etme, Maglay Kosova köyünde selde tahrip olmuş ecdad kabirlerini onarma, yine aynı beldede afetzedelere yardım kolileri dağıtarak ülke halklarının acılarına ortak olma, başkent Saraybosna’da merhum Aliya İzzetbegoviç’in kabrinde dua etme, Başçarşı’yı ve diğer ecdad miraslarını gezerek tanıma,  Vişegrad şehrinde Drina köprüsünü inceleme, Sırbistan Sancak Novi Pazar’da iki ülke izcileri arası görüşmeler, Kosova Prizren’de kültürel mirasları inceleme, Kosova Priştine’de Osmanlı Devleti’nin 3. Sultanı 1. Murat (Meşhed-i Hüdavendigar) Türbesini ziyaret, Makedonya Kalkandelen’de ortak kamp, Makedonya Üsküp’te Osmanlı Köprüsü ve diğer miraslara ziyaretler, TİKA tarafından tertip edilen konferansa katılım, Üsküp Yunus Emre Enstitüsü’nü ziyaret ve pekçok faaliyetlerde bulunuldu.

Zinde Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Başkanı Adem Öztürk yaptığı açıklamada; “Milli ve manevi değerlerle donanmış, nitelikli, sağduyulu gençler yetiştirmeyi şiar edinmiş olan kulübümüz, Balkan Ülkeleri Uluslararası Faaliyetini başarıyla tamamlayan izcilerimizle iftihar etmektedir. Ecdadın asırlarca adalet içinde hükmettiği toprakları ziyaret eden izcilerimiz, ziyaret ettikleri ülke vatandaşlarının gönüllerini fethetmişlerdir. Programa katılan tüm izcilerimizi tebrik ederken, onlara rehberlik eden fedakar liderlerimize de gönülden teşekkürlerimizi arz ederiz”, dedi.