Yemler

Yemler GDO’lu mu?

Ziraat Mühendisleri Teknik Kongresinin sonuç bildirgesinden tarım sektörüyle ilgili çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Hazırlanan rapora göre, beyaz et ve yumurta üretiminde dünyanın ilk on sıralamasında yer alan Türkiyede gelişme gösteren bu sektör, birçok sorunu da beraberinde getiriyor.

Rapora göre, yem hammaddeleri büyük oranda GDO (genetiği değiştirilmiş organizma) içeriyor. Bu sebepten dolayı da ileride büyük oranda zararlara sebep olabilecek sorunları beraberinde getiriyor. Verilere göre, Türkiyenin gıda güvenliği alanındaki temel ve acil çözüm bekleyen başlıca sorun ise kayıt dışılık.

Türkiye NBŞ tekellerinin pazarı olmasın

Raporda, tahıllar için ülkemizde koşullar son derece uygun olmasına rağmen üretim yönünde gerekli düzeye ulaşılamadığın altı çiziliyor. Bunun gerçekleşmesi içinde; tarımsal yapının iyileştirilmesi, uygun yetiştirme tekniği uygulamalarının yaygınlaştırılması, sulama olanaklarının artırılması, çeşit ve tohumluk sorunlarının çözülmesi gibi faktörlerin acilen çözülmesi gerektiği vurgulanıyor.

Raporda, tarımdan kopan nüfusun büyükşehirlere sahipsiz ve güvencesiz ucuz işgücü kaynağı olduğu belirtilirken “Kendi tarım toprağından kopan çiftçi madenlerde ucuz ve güvencesiz işgücü kaynağı olarak görülmekte ve hayatı pahasına yaşam mücadelesine atılmaktadır” ifadelerine yer verildi. Bu durum endüstriyel ürünlere yönelinmesine ve helal ve güvenli gıda konusunda tehlikelerin ortaya çıkmasına neden oluyor.

Millî Gazete