Yabancılara

Yabancılara süresiz çalışma izni

Yeni bir tasarıya göre, Türkiye’deki yabancılar süresiz çalışma izni alabilecek. Bakanlar Kurulu, kamu hariç, her meslekte yabancıya süresiz çalışma izni verebilecek. Yabancı istihdamıyla ilgili tasarı Meclis Başkanlığı’na sunuldu.

Tasarıya göre, Bakanlar Kurulu, ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde; kamu görevlisi olunmaması kaydıyla her iş ve meslekte yabancıların çalışmasına izin verebilecek. Bu kapsamda, yabancı sağlık personeli, mimar ve mühendis çalıştırılabilecek. Tasarıya göre, Türkiyede okuyan yükseköğretim öğrencileri de, çalışma izni almak kaydıyla çalışabilecek. Yükseköğretim kurumlarında çalışacak yabancı öğretim elemanları ise artık ön izin almak zorunda olacak.

Tasarıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde Yabancı İstihdamı Genel Müdürlüğü kurulacak. Genel müdürlük, yabancı istihdamına ilişkin bakanlık politikasını belirleyecek. Genel müdürlüğün yanı sıra yabancı istihdam politikası danışma kurulu ve yabancı istihdamı başvuru, değerlendirme ve izleme sistemi de oluşturulacak. Düzenlemeyle, yabancılar süresiz çalışma izni alabilecek ve Türk vatandaşlarına tanınan sosyal güvenlik haklarından yararlanabilecek.

Bir işyerinde izinsiz çalışan yabancılara, asgari ücretin iki katı, işverene de asgari ücretin beş katı ceza verilecek. İşveren, çalışma izni bulunmayan yabancının ve varsa eş ve çocuklarının ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını karşılamak zorunda olacak.

cnbce.com