Tuz Gölü

Tuz Gölü 2015’te yok olabilir!

Kapladığı alan bakımından Türkiye’nin ikinci büyük sulak alanı ve Lut Gölü’nden sonra dünyanın en tuzlu ikinci gölü olan Tuz Gölü her yönüyle özel ilgi bekliyor.

Konya, Aksaray ve Ankara illeri arasında uzanan Tuz Gölü Türkiye’nin tuz ihtiyacının yarısından fazlasına cevap veriyor. Türkiye’nin en sığ gölü özelliğini de koruyan Tuz Gölü’nün derinliği yaz kış 20 santimi geçmiyor. Bilim insanları yaptıkları çalışmalarda Tuz Gölü’nün son yüzyılda yüzde 85 oranında küçüldüğünü belirledi. Tuz Gölü’nü tehdit eden en büyük tehlike, su seviyesindeki önlenemeyen düşme. Aşırı ve plansız yeraltı suyu kullanımına, başka bir tehdit de açılmasına izin verilen onlarca tuz işletmesi. Su kuyularıyla çekilen yer altı sularının da tükenmesiyle kuruyan gölün yüzeyinden kilometrelerce ilerideki yerleşim alanlarına yürümek mümkün oluyor.

Göl çöle dönüyor
Tuz Gölü ve çevresi 2000’de Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edildi. İlk tehlike küresel iklim değişikliği ile karşımıza çıkan kuraklık. 1990’lı yıllardan sonra bölgede etkisini artıran kuraklık, yeraltı sularının bilinçsizce çekimi ve havzada açılan bilerce kaçak kuyu ile birleşerek Tuz Gölü’nün sonunu getiriyor. Aksaray Üniversitesi Tuz Gölü Su ve Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASÜÇEM) Müdürü Doç. Dr. Semih Ekercin, gölü besleyen iki yüzey suyuna  baraj yapıldı. Gölü besleyen yeraltı suları da yoğun olarak çekiliyor. Böylece suyun ulaşmadığı batı kıyılarında artık tuzda oluşmuyor” dedi.
Yok edilen doğal güzellik: Seyfe Gölü
Orta Anadolu’nun bozkır coğrafyasında Kırşehir’in kuzeydoğusundaki Seyfe Gölü, Malya Çölü olarak bilinen çorak düzlüklerin en çukur yerinde bulunuyor. Seyfe Gölü, doğal güzelliklerinin korunması için 1994’te Ramsar Koruma Alanı içine alınsa da bugün ne yazık ki fazlasıyla tahrip edildi. 2010’da Sulak Alan Yönetim Planı çalışmaları tamamlanan gölü besleyen tatlı su pınarların suları Mucur ilçesi ve Gümüşkümbet köyüne yönlendiriliyor. Göl bu nedenle doğal kaynaklardan hiç beslenemiyor. Hassas Alanlar Daire Başkanlığı Sulak Alanlar Şube Müdürlüğü’nün verilerine göre gölün drenaj kanallarının bulunduğu diğer kesimine gelen yüzey suları da drenaj kanalları vasıtası ile havza dışına akıtıldığından sadece en derin yerinde küçük bir su birikintisi kaldı. Tamamen kurumuş durumda ve çölü andıran bir özellik gösteren Seyfe’nin  tuz tabakası tarım alanlarına taşınarak çevreye zarar veriyor.