Türkiye

Türkiye ilk çeyrekte yüzde 4.3 büyüdü

Türkiye ekonomisi iç tüketime yönelik alınan tedbirler, yüksek faiz ve kur etkilerinin yaşandığı birinci çeyrekte beklenildiği gibi yüzde 11.4 büyüyen ihracatın 2.9 puanlık katkısıyla yüzde 4.3 büyüme gösterdi.

Ancak ilk çeyrekte özel sektör elini ayağını yatırımdan çekip stok boşaltınca büyümeyi engelleyen etkide bulundu. Kamu ise büyümenin gizli kahramanlarından. Kamu tüketim harcamaları yüzde 4.3lük büyümenin 0.9 puanını karşıladı. Bu büyüme Merkez Bankasının da yüzünü güldürdü. 24 Hazirandaki Para Kurulu toplantısında faiz indirimi gündeme gelebilir.

Kur etkisi yaşandı

Türkiye İstatistik Kurumu dün gayri safi yurtiçi hasıla ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. Buna göre yüzde 4.3 büyüyen Türkiye ekonomisi 1.6 trilyon liralık büyüklüğe ulaştı. Ancak dolar kurundaki aşırı değerleme Türkiye ekonomisinin dolar bazındaki büyüklüğünü ve kişi başına milli geliri geriletti. 

İlk çeyrekte önceki dönemlerde büyümeyi tek başına sırtlayan vatandaşın biraz geri çekildiği bir dönem oldu. Vatandaşın tüketim harcamaları yüzde 3.2 arttı ve bunun büyümeye katkısı 2.1 puanda kaldı. Özel sektörün de yatırım harcamalarını yüzde 1.3 azaltarak kendi kabuğuna çekildiği ilk çeyrekte bu daralmanın büyümeyi düşürücü etkisi 0.3 puan oldu.

Radikal