Türkiye

Türkiye, dünyanın 11’inci en büyük enerji ithalatçısı

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Enerji Komisyonunun raporuna göre Türkiye enerjide dışa bağımlı ülkeler liginin üst sıralarında yer alıyor. Dünya net enerji ithalatı liginde 11inci sırada. Bazı kaynaklarda az sayıda ülkeye bağımlı. Çözüm için ithal kaynaklara dayalı yatırımdan vazgeçilerek yerli ve yenilenebilir kaynaklara ağırlık verilmesi öneriliyor. Raporda yer alan verilere göre 2013de birincil enerji tüketimi yüzde 0.6 geriledi, ithal kaynakların oranı 2012de yüzde 71.5 iken, 2013te yüzde 73.5e yükseldi. 2013 yılında yerli kaynakların birincil enerji tüketimindeki payı yüzde 26,5 oldu.

Tükettiği enerjinin dörtte üçünü ithal eden Türkiye, enerjide dışa bağımlılığın en yüksek olduğu birkaç ülke arasında yer alıyor. Dünya net enerji ithalatı liginde 11inci sıradaki Türkiye, 2013 yılı net ithalat rakamlarına göre doğalgaz ithalatında dünya 5incisi, petrol ithalatında dünya 13üncüsü, kömür ithalatında dünya 8incisi, petrol koku ithalatında dünya 4üncüsü durumunda.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) Enerji Komisyonu tarafından hazırlanan Türkiye Enerji Görünümü Raporu Ocak 2015, güncel veriler ışığında Türkiyenin enerjideki son durumunun bir fotoğrafını çekiyor. Rakamsal verilerdeki değişikliklerle de sektörün yönüne işaret ediyor. MMO Enerji Komisyonu Başkanı Oğuz Türkyılmazın başkanlığında bir ekip tarafından hazırlanan rapordaki ifadelere göre 2014, Türkiyenin enerjide dışa bağımlılığın devam ettiği bir yıl oldu.

Türkiyenin enerji maddeleri ithalatı 2013 yılında bir önceki yıla göre gerileyerek 60 milyar dolardan 55.9 milyar dolar seviyesine indi. Bu gerileme, geçtiğimiz yıl da devam etti ve enerji ham maddeleri ithalatı 54.9 milyar dolar oldu. Orta Vadeli Program, 2015-2017 dönemi için yıllık ortalama 60 milyar dolar ithalat bedeli öngörmesine rağmen son aylarda düşen petrol fiyatlarının etkisiyle, 2015 yılında bundan daha düşük tutarda bir ithalat bekleniyor.

Dışa bağımlılıkta ilk sıralardayız

Türkiyenin ithalatında, petrol ve dolayısıyla doğalgazda yaşanan fiyat düşüşlerine rağmen uzun vadede kalıcı bir gerileme ihtimali düşük görünüyor.

Tedarikçi bağımlılığı yüksek

Türkiyenin enerjide dışa bağımlılığının olumsuz etkilerini katlayacak bir başka faktöre daha dikkat çekiliyor. Bu tespitin gerekçesi ise şu: Türkiye birincil enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 64ünü toplam 10 ülkeden, yüzde 43ünü sadece 3 ülkeden ve yüzde 27sini ise tek bir ülkeden tedarik ediyor.

Enerji arz güvenliği açısından ciddi bir sorun teşkil eden bu tablonun her yıl biraz daha kötüleştiğine dikkat çekildi. Raporda yer verilen ifadelere göre, yerli kaynak üretiminde ciddi bir atılım yapılamadığı takdirde, söz konusu bağımlılığın önümüzdeki dönemlerde hızla yüzde 80lerin üzerine çıkması son derece muhtemel.

Dünya