Tekirdağlı

Tekirdağlı Mustafa Feyzi Efendi Yd Edildi

Tekirdağlı Mustafa Feyzi Efendi, geçtiğimiz hafta sonu Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda düzenlenen panelle yâd edildi. Mahmud Esad Coşan Araştırma ve Eğitim Merkezinin Tekirdağ Sosyal Gelişim Derneği ile birlikte “Tekirdağ Büyüklerini Yâd Ediyor” başlığıyla düzenlediği panele Tekirdağ ve çevre illerden yoğun bir katılım oldu.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Mahmud Esad Coşan Araştırma ve Eğitim Merkezi Başkanı Dr. Necdet Yılmaz, sadece yaşadıkları döneme değil kendinden sonraki dönemlere de tesir edebilmiş önemli ilim ve irfan insanlarımızın yâd edilmesinin önemini vurgulayarak başladığı konuşmasına, Tekirdağlı Mustafa Feyzi Efendinin beynelmilel önemini anlatarak devam etti. Salonu dolduran Tekirdağlılara bu beldeden yetişen ve cumhuriyet döneminin önemli ilim adamlarından biri olan Mustafa Feyzi Efendiyi gelecek kuşaklara taşımalarının görevleri olduğuna dikkat çekti.

Daha sonra oturum başkanlığını Yalova Üniversitesinden Prof. Dr. Tahir Yarenin üstlendiği panelde birbirinden değerli konuşmacılar, Tekirdağlı Mustafa Feyzi Efendinin hayatını, düşüncelerini ve tesirlerini çeşitli açılardan inceleyerek dinleyicilere aktardılar.

Mahmud Esad Coşan Araştırma ve Eğitim Merkezi Başkanı Dr. Necdet Yılmaz, Gümüşhânevî Dergâhı metrukâtından olup her biri çok önemli tarihî bilgiler taşıyan belgeler ışınında Mustafa Feyzi Efendinin hayatı, eğitimi ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi, Prof. Dr. Ahmet Turan Arslan, arşiv belgeleri ışığında Mustafa Feyzi Efendinin ağabeyi Mehmet Tahir Efendiyi anlattığı konuşmasında iki kardeş arasındaki ilmî bağlantıya ve ailenin bilinmeyen yönlerine dikkat çekti.

Mustafa Feyzi Efendinin Ziyâiyye mektebindeki yerine değinen Tasavvuf tarihi uzmanı Osman Gördebil, Gümüşhâneli Ahmed Ziyâeddin Efendiye nisbetle Ziyâiyye ismi verilen tasavvuf okuluyla Halidîlik ve Nakşibendîlik arasındaki bağı anlattıktan sonra Ziyâiyyenin özellikleri ve Mustafa Feyzi Efendinin bu gelenekteki yerinden bahsetti.

Araştırmacı yazar Cihat Demirci, Mustafa Feyzi Efendinin halifelerinden Serezli Hasib Efendi, Kazanlı Abdülaziz Efendi, Bursalı Mehmed Zahid Kotku Efendi, Samsunlu Açıkbaş Ömer Efendi ve Trabzonlu Abdurrahman Beşikçi Efendinin hayatları hakkında bilgi verdikten sonra Mustafa Feyzi Efendi sonrasında talebelerinin faaliyetlerini ve irşad anlayışının günümüze yansımalarını anlattı.

Son olarak Tasavvuf tarihi uzmanı Fatih Yıldız, tekkelerin kapatılma sürecini düşünsel ve siyasî seyir içinde incelediği konuşmasında dönemin şartları içinde meşayıhın nasıl bir duruş sergilediğini ve bu süreçte Mustafa Feyzi Efendinin nasıl bir tavır takındığını dinleyicilere aktardı. Yıldız, Gümüşhâneli Dergâhının kapatılması ile tekke eşyasının ve kitaplarının devri ile alakalı belgeleri araştırmacıların ilgisine sunarak konuşmasına son verdi.

Yaklaşık iki saat süren panel, plaket takdimi ve Mustafa Feyzi Efendiyi sevenleri tarafından okunan hatim duasının Tekirdağ Müftüsü Mahmut Gürlen tarafından yapılmasıyla sona erdi.

AKRA FM