Tebliğ

Tebliğ değişiyor, yumurta üzerine ’yumurtlama tarihi’ yazılacak

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, “Türk Gıda Kodeksi Yumurta ve Yumurta Ürünleri Tebliği pek çok konuda yeni düzenleme getiriyor. Üreticilerin bir grubu tebliğin beklentileri karşılamadığı, bir grubu da yumurtanın aklanacağı görüşünde

Türk Gıda Kodeksi Yumurta ve Yumurta Ürünleri Tebliğine yeni düzenleme geliyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce yeniden hazırlanan Yumurta Tebliği, yumurtanın üretimi, satışı, muhafazası ve standartlarıyla ilgili önemli düzenlemeler içeriyor. Resmi Gazetede yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilen tebliğ, A ve B sınıfı yumurtalar için yeni kurallar getirecek. Tebliğde tanımlanan A sınıfı yumurta doğrudan insan tüketimine veya gıda sanayisinin kullanımına sunulan yumurtayı, B sınıfı yumurta sadece gıda sanayinde kullanılmasına izin verilen yumurtayı ifade edecek. Her yumurtanın üzerine yumurtlama tarihi, işletme ve kümes numarası yazılması zorunlu olacak. Yumurtlama tarihi 21 günü geçen yumurtalar rafl ardan toplanacak. Yumurtlama tarihi gün, ay, yıl olarak en az 2 milimetre yüksekliğinde yazılacak. Böylece tüketici A sınıfı yumurtalar için 28 gün olan tüketim süresini dikkate alarak, ambalajını atmış olsa dahi buzdolabındaki yumurtanın son tüketim tarihini hesaplayabilecek. Mevcut uygulamada sadece ambalajın üzerine son tüketim tarihi yazılması zorunlu iken yeni düzenleme kapsamında farklı tarihlerde yumurtlanan yumurtaların aynı ambalajda yer alması halinde, üretici en eski tarihli yumurtayı esas alarak son tüketim tarihini ambalajın üzerine yazacak. B sınıfı yumurtanın ambalajı üzerinde ise büyük harfl erle “Gıda Sanayi İçindir” yazısı yer alacak.

Dünya