Taşeronda

‘Taşeron’da işçinin dediği oldu

Taşeronlukla ilgili tartışmalı düzenlemeler getiren torba tasarıda, önemli değişiklikler yapıldı.

Tasarı için kurulan alt komisyonda maden çalışanlarına yeni haklar getiren düzenlemeler korunurken, yasalara aykırı taşeron çalıştırılması durumunda işverenin “taşeron işçiyi” kadroya geçirmesi yükümlülüğünde yapılacak değişiklikten vazgeçildi. Buna göre taşeron işçinin esas işi yaptığı saptanırsa kadro hakkı geriye dönük olarak işletilecek; Asıl iş bölünerek alt işverenlere verilemeyecek. Yapılan değişiklik işçi sendikaların talep ettiği 5 temel düzenlemeden biri idi.

Hürriyet