Tarımın

Tarımın geleceği miras hukukunda

Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Metin Türker, yapılan yeni düzenlemelerle ekilmeyen hiçbir arazi kalmaması için çalıştıklarını söyledi. 

Türkiye’de önceki yıllarda miras yoluyla tarım arazilerinin bölündüğünü ifade eden Türker, “Tarım sektöründeki en önemli sorun, tarım arazilerinin miras ile aşırı derecede parçalanmasıdır. Ekonomik olarak maalesef üretim yapılamaz hale gelmiştir” tespitinde bulundu.

Türkiye’deki 24 milyon hektar tarım arazisinde 40 milyondan fazla hisse bulunduğuna dikkat çeken Türker, “Başka bir ifadeyle köyde tarım yapan 3 milyon çiftçi, köyde yaşamayan 37 milyon hissedarın ortak olduğu arazileri ekiyor. Fakat köyde araziyi ekip biçenler mağdurdur. Çünkü başkalarının da hisselerinin bulunduğu arazilerde sulama kuyusu açma, ağaç dikme, ıslah etme gibi verim artırıcı yatırımlar yapamamaktadır” dedi.

Türker, bu amaçla 2014’te miras hukuku anlamında düzenleme yaptıklarını anlattı.

Bugün dünyanın birçok ülkesi küresel iklim değişikliği açısından tarım arazilerini ve tarımı korumak için 50 yıllık politikalar ürettiklerini anlatan Türker, “Bizde tarım reformu olarak 21. yüzyıl Türkiye’sinde miras hukukunda son düzenlemeleri yaptık. Bundan sonra tarım arazilerinin takibi devlet tarafından yapılacak. Tarım yapan çiftçilerimizin arazi edinimlerini kolaylaştırılacak. Gerektiğinde çiftçilerimizin kiracılık ve ortakçılık yapması teşvik edilecek. Böylelikle ekilmeyen hiçbir tarım arazisi kalmayacaktır” dedi.

Y. Şafak