Tarım

Tarım fiyatlarına kooperatif ve lisanslı depo önlemi masada

Tarım Bakanlığı bünyesinde oluşturulan kurul, olumsuz hava koşullarının yanı sıra spekülatif nedenlerle tarım ürünlerinde yaşanan aşırı fiyat artışlarını dizginlemek için harekete geçiyor.

Tarım Kredi Kooperatifleri toptancı hallerinde işlem yapmaya başlayacak ve arz kontrolünü sağlamak amacıyla lisanslı depoculuk sisteminden yararlanılacak. Gerek doğal felaketler gerekse spekülatörler yüzünden fiyatı aşırı artan tarım ürünlerinde fiyatı kontrol altına almak amacıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan kurul, toplantıda resmi karar almasa da bazı politikalara uygulamaya sokuyor. Buna göre ilk etapta spekülasyonların önlenmesi için bakanlık kontrolündeki Tarım Kredi Kooperatifleri toptancı hallerinde işlem yapmaya başlayacak. İkinci uygulamada ise arz kontrolünü sağlamak amacıyla lisanslı depoculuk sisteminden yararlanılacak.

Özellikle Merkez Bankası raporlarına da yansıyan ve son dönemlerde enflasyonun temel kaynaklarından birisi olan tarım ürünlerindeki fiyat artışını önlemek için kurulan komisyonun teknik düzeydeki çalışmaları ilk meyvesini verdi.

Nisan ayında resmi ilk toplantısını yapan komisyonda sürekli gündemde olan patates için özel görüşmeler de yapıldı. Tarla ürünlerinin çıkmaya başlamasıyla birlikte fiyatların durulacağı ve fiyatın 1 hafta içinde düşeceği görüşü savunuldu. Ancak çarşı pazarda fiyatlar kurulun beklentisi ölçüsünde gerilemedi. Tarım ürünlerinin üreticiden çıktığı fiyatın kat kat üstünde tüketiciye ulaştığı gerçeğinden hareketle, özellikle hallerde yapılan fiyat spekülasyonlarının önüne geçmek için Tarım Kredi Kooperatifleri gibi nispeten Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kontrolündeki kurumlar önemli bir işlev üstlenecek. Bu kurumların toptancı hallerinde yürüteceği aracılık işlemlerinde fiyat hareketleri daha rahat kontrol edilebileceği için, spekülatif yükselişlerin önüne geçilecek.

Bu kapsamda ikinci önlem olarak ise Tarım Kredi Kooperatifleri, lisanslı depoculuk şirketi kurmak için resmi başvurusunu yaptı. Bu sistemde, itici güç olarak, ürününü lisanslı depoya teslim eden çiftçiye kira desteği sağlanmasına ilişkin daha önce mevzuatta yapılan değişiklik kullanılacak.

Buna göre, fiyatı en çok tartışma konusu olan patates de buğday ve pamuk gibi lisanslı depo kapsamında desteklenecek ürünler arasına dahil edilecek. Bunun dışında teknik olarak depolanması mümkün olan ürünler de yine bu kapsamda değerlendirilerek, depolanması halinde üreticiye kira desteği verilecek.

Zam şampiyonları hep tarımdan

Yılbaşından bu yana açıklanan üç enflasyon bülteninde de fiyatı en çok artan ilk 5 maddeyi tarım ürünleri oluşturdu. Ocakta patlıcanda yüzde 61.19 gibi oldukça yüksek oranlı artış dikkati çekti. Ancak düşük gelirli ailelerin en çok tükettiği ürünlerden birisi olan patates fiyatlarındaki aşırı yükseliş de gözden kaçmadı. Uzun süre kilosu 4-5 liradan satılan patates fiyatları bir miktar durulsa da halen 4 lira bandında seyrediyor.

Dünya