Sınıfta

Sınıfta kalma tarihe karışıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) veli ve öğrencilerden gelen talepler doğrultusunda İlköğretim Yönetmeliği’ni yeniden düzenliyor. Yapılacak olan düzenlemede sınıfta kalma tarihe karışıyor. Okula başlama yaşı 36 aydan başlıyor. Öğrencilerden çok velilerin yaptığı performans ödevleri de kaldırılıyor.

Düzenlemeyle getirilen yenilikler şöyle sıralanıyor:

 İlkokulda sınıf tekrarı olmayacak. Yeterlik düzeyine ulaşamamış öğrencilere, velinin yazılı talebi üzerine, okul müdürü ve sınıf öğretmeninin kararıyla bir defaya mahsus olmak üzere sınıf tekrarı yaptırılabilecek.  Özürsüz olarak aralıksız 10 gün devam etmeyen çocuğun velisi bir yazıyla uyarılacak. Buna rağmen özürsüz olarak 30 gün devam etmeyen ve devam ettiği halde üst üste (özel okullar için) iki aylık ücreti yatırılmayan çocukların kaydı silinecek.  Yemek ve dinlenme için verilen 40-60 dakika olarak uygulanan öğle arası en az 40, en çok 90 dakika olarak belirlendi.