bektaşilik

Server İletişimden YENİ ESER

Server İletişim, müstesna bir eseri daha okuyucularla buluşturuyor: “Hacı Bektaş-ı Velî ve Bektâşîlik”

XIII. yüzyılda Anadolu’da yaşamış, vefatından sonraki dönemde tarihî ve menkıbevî şahsiyeti hakkında hayli kalem oynatılmış bir şahsiyet olan Hacı Bektaş-ı Velî hz.leri ve Bektâşîlik üzerine yapılmış kapsamlı bir çalışma

Üzerinde çokça spekülasyon yapılan Hacı Bektâş-ı Velî’nin kişiliğinin ve ona izafe edilen bir mektep olarak Beştâşîlik’in mahiyetinin daha iyi ve net anlaşılması ve anlatılması için kaynak eser niteliğindeki bu kitabı aşağıdaki linkten inceleyebilir, sipariş verebilirsiniz.

http://www.internetpazar.com/haci-bektasi-veli-bektasilik.html