Özel

Özel yetenekli öğrencilere merkezi sınav

Özel yetenekli öğrencileri tespit etmek ve sahip oldukları potansiyeli özel bir eğitim programıyla desteklemeyi amaçlayan Milli Eğitim Bakanlığı, 22 Mart 2015 Pazar günü Türkiye genelinde ilk kez merkezi sınav gerçekleştirilecek.

Türkiye genelinde aynı anda yapılacak merkezi sınava 228 bin öğrenci katılacak. Bakanlığa bağlı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak sınavla, özel yeteneğe sahip öğrencilerin keşfedilerek, bu öğrencilere yeteneklerini geliştirme fırsatının sunulması hedefleniyor.

Toplumun yüzde 2-3ünü oluşturan özel yetenekli bireylerin eğitilmesi, üretken hale getirilmesi ve potansiyellerini toplumsal gelişme için kullanmaları toplumun geleceği ve dünya ülkeleri arasındaki yerini belirleme açısından büyük önem taşıyor. Özel yetenekli bireyler, liderlik özellikleri, motivasyonları, kararlılıkları, hızlı düşünme ve problem çözme yetenekleriyle ön plana çıkıyor.

TRT Haber