Özel

Özel okullara ‘akreditasyon’ sistemi geliyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından dershanelerin dönüşümünü de içeren kanuna dayanılarak hazırlanan Özel Öğretim Kurumları Yönetmelik Taslağında, özel okula dönüşmek isteyen dershanelerin yanında yeni açılacak ve mevcut özel okullarla ilgili yeni düzenlemeler yer aldı.

Buna göre, özel okula dönüşen ve mevcut bütün özel okullara, standart alanları üzerinden akreditasyon sistemi getirilecek ve devlet teşvikleri de bu akreditasyon sistemiyle ilişkilendirilerek verilecek. Yönetmeliğin yayımlanmasının ardından özel okullar, “fiziksel kapasite”, “yönetim-organizasyon”, “eğitim-öğretim süreçleri” ve “destek hizmetleri” standart alanlarına göre “A”, “B” ve “C” isimleriyle ayrı ayrı akredite edilecek. Akreditasyon sertifikaları, üyeleri MEBden, sivil toplum kuruluşlarından, okul aile birliklerinden ve maarif müfettişlerinden oluşacak bir kurul tarafından verilmesi planlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, dershanelerle ilgili düzenlemeleri de içeren Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve KHKlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna dayanılarak hazırlanan Özel Öğretim Kurumları Yönetmelik Taslağında yer verilen konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özel okullara vergi muafiyeti ve KDV indirimi geliyor

Yelkenci, özel okullara bir takım teşviklerin de bulunduğunu, Maliye Bakanlığı ile bu konuda çalışılacağını söyledi. Yelkenci, düşünülen teşviklerle ilgili şu bilgileri verdi:

“Vergi muafiyetinden A grubu okullar 12 yıl, B grubu okullar 8 yıl, C grubu okullar 4 yıl yararlanacak. Sigorta primi işveren hissesi desteği A grubu 12 yıl, B grubu 10 yıl, C grubu 8 yıl yararlanabilecek. Bu desteklerin hepsini standart alanlardan alınan puanlarla ilişkilendireceğiz. Ayrıca KDV’yi bütün gruplarda yüzde 8’den yüzde 1’e indirmeyi düşünüyoruz. Her standart alanını her teşvik başlığıyla ilişkilendirdiğimizde eğitim öğretim desteği şöyle hesaplanacak: Öğrencinin devlete maliyeti A grubunda çarpı 1.2; B grubunda çarpı 1, C grubunda 0.8 ile çarpılarak hesaplanacak. Bu destek, özel okul dört standart alanda başarılı olamazsa azalacak, ama hepsi devlet desteği alacak.”

Dünya