oecd

OECD, Uluslararası Ticaretin Kolaylaştırılmasını İstedi

Merkezi Paris'te bulunan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından yayınlanan raporda, uluslararası ticaretin kolaylaştırılmasını öngören çok taraflı anlaşmanın yürürlüğe girmesinin, “dış ticarette masraflarının düşmesine yol açacağı ve küresel ekonominin canlanmasına yardımcı olacağı” bildirildi. 

Dünya Ticaret Örgütü'nün Doha gelişme bölümünde tartışılmaktan olan ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik çok taraflı anlaşmanın, ticaret masraflarını gelişmiş ülkelerde yüzde 10, gelişmekte olan ülkelerde yüzde 13 ile 15,5 oranında düşüreceği hatırlatıldı. 

Dünyada ticaret masraflarının yüzde 1 bile düşürülmesinin 40 milyar dolar gelire yol açacağı vurgulanan raporda, bunun özellikle gelişmekte olan ülkelere büyük yaralar sağlayacağı ifade edildi. 

OECD raporunda, ticaret masraflarının düşürülmesinin hem ihracat hem de ithalatı olumlu etkiyeceği ifade edildi. 

-Mağdur olan fakir ülkeler- 

OECD raporunda gereksiz ve karışık sınır kontrolleri yüzünden bazı Afrika 
ülkelerinin dış ticaretteki kayıplarının, bu ülkelerin gayri safi milli hasılalarının yüzde 5'ine tekabül ettiği bildirildi. 

Raporda, dış ticarette belgelerini basitleştirilmesi ve bürokrasinin azaltılması sayesinde, gelir düzeyi düşük ülkelerdeki ticaret masraflarının yüzde 3 oranında düşürülebileceğine dikkat çekildi. 

OECD Genel Sekreteri Angel Gurria raporun yayınlanması dolayısıyla yaptığı 
açıklamada, ticaretin kolaylaşmasıyla, dünya pazarlarına girişin 
kolaylaşabileceğini belirterek, karışık sınır kontrolleri ve bürokrasin maliyetin 
artırdığını, bunun da ekonomileri olumsuz etkilediği uyarısında bulundu.