Miraç Kandili Programı (Hicri1440)

” Kulu (Muhammed aleyhisselâm’ı bedeniyle,) geceleyin Mescid-i Haram’ dan, çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya* götüren (Allah’)ın şânı yüce (ve her türlü noksanlıktan uzak)tır. (Bunu,) kendisine âyet­lerimizden bir kısmını gösterelim diye (yaptık). Şüphesiz O, (evet) O, hakkıyla işitendir, görendir.**  Isrâ Sûresi / 1.Ayet
* Mescid-i Aksâ’yı ilk yapan Hz. Davud’dur. Burada sözü edilen bereket hem dünyevî hem dinîdir. Çünkü Beyt-i Makdis ile çevresi (Filistin, Şam, Ürdün) peygamberlerin ibadet ettikleri ve vahye mazhar oldukları yörelerdir.” 

** Mirâç hadisesi hicretten bir yıl kadar önce (M.621) meydana gelmiştir. Mirâç hususunda Hz. Peygamber sahih hadislerinde nasıl anlatmışsa aynen öyle iman ederiz. Bunun dışındaki muhakemeler imanı bozabilir.1

Kaynak : Hasan Tahsin FEYİZLİ, Feyzü’l Furkan Kur’an-ı Kerim Ve Tefsirli Meali, Server yay.

Bu akşam Mahmud Esad Coşan Camiinde gerçekleştireceğimiz Miraç Kandili programına tüm halkımız davetlidir

Program
19:32/19:45 Akşam namazı
19:45/20:10 İkram/ İftarlık
20:10/20:15 Kur’an Tilaveti
20:15/20:33 İlahiler(Gurup Aşıkân)
20:33/20:53 Sohbet(Ramazan DOĞAN)
20:53/21:15 Yatsı Namazı
21:15/21:30 Ara(çay ve abdest)
21:30/21:50 Tesbih Namazı
21:50/22:10 Dua
22:10/22:20 İkram(Hurma,sıcak süt)