Madenci

Madenci başına sigorta primi 700 lira

Maden çalışanlarına yapılması zorunlu hale getirilen ferdi kaza sigortasında detaylar belli oldu. Dün Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğe göre, yer altı ve yer üstü kömür madenciliği, kömürden gayri yer altı madenciliği faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler, istihdam ettikleri üretim ve üretim hazırlığı faaliyetinde bulunan personeli için sigorta poliçesi yaptırma zorunluluğunda olacaklar.

‘Maden çalışanları zorunlu ferdi kaza sigortası tarife ve talimatı tebliğine göre, ferdi kaza sigortası için kişi başına sakatlanma ve ölüm teminatı 150 bin lira, net prim de 700 lira olacak. Sigorta konusu işletmelerde gerçekleşen kazalarda sakatlanma ve ölüm teminatları için ayrı ayrı olmak üzere kaza başına 1 milyon 500 bin lirayı aşan hasar, ilgili sigorta şirketlerince, Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenecek Olağandışı Riskler Yönetim Merkezine zorunlu olarak reasüre edilecek.

Hürriyet