M

M. Es’ad Coşan Hocaefendi dualarla yd edildi

20. yüzyılın önemli âlim, ârif, lider ve mürşid-i kâmillerinden Mahmud Esad Coşan (Rh.A.) Hocaefendi, dünyaya gelişinin hicri 79. yıldönümünde Kuran-ı Kerim hatimleriyle ve AKRAda özel programlarla yâd edildi.

Mahmud Esad Coşan Araştırma ve Eğitim Merkezi Başkanı Dr. Necdet Yılmaz, “Esad Coşan Hocamız, dini temelden kuvvet alan bir ideal insan modeli ortaya koyma amacı gütmüştür. O Müslümanların ve bütün insanlığın İslam ile itibara kavuşmasını sağlamaya çalışmıştır. Müslümanların problemleri onun temel çilesidir. Hem eserleriyle hem de şahsiyetiyle tanınmıştır, bundan sonra daha yakından tanınacaktır” dedi.

Hakkın rahmetine kavuşan zat-ı muhteremlerin Mevlid kandilinde olduğu gibi doğumlarının Hicri yıldönümü vesilesiyle yâd edilmeleri geleneği devam ediyor. Merhum Mahmud Esad Coşan Hocaefendi, doğumunun 79. yılı olan Hicri 13 Safer 1436, Miladi 6 Aralık 2014 Cumartesi günü akşam namazını müteakip Fatihteki İskenderpaşa Camiinde özel programlarla ve hatim duasıyla, AKRA FMde ise gün boyu süren farklı programdan oluşan özel yayın akışıyla yâd edildi.

İskenderpaşa Camiindeki programda, yatsı namazına kadar Kuran-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi. Yatsı namazını müteakiben Mahmud Esad Coşan Araştırma ve Eğitim Merkezi Başkanı Dr. Necdet Yılmaz Müttakilerin İmamı: Mahmud Es’ad Coşan konulu bir konuşma yaptı.

Kendilerini büyük ve değerli kabul ettiğimiz insanların iki önemli özelliği bulunduğunu, bunların ideal sahibi olmaları ve bu ideale ulaşmak için büyük bir heyecanla aksiyondan geri kalmaları olduğunu belirterek, “Büyük insanlar sahip oldukları büyük ideallerle belirginleşirler. Onlar sanki ayrı bir âlemin insanlarıdır. Bizlerin görüş hududunun çok ilerisindedirler. Merhum Mahmud Esad Coşan Hocamız da öyle bir şahsiyetti. Onu anlamak için öncelikle kendi algılama biçimimizi ve perspektifimizi gözden geçirmeliyiz. Hocaefendi, ideal insanıdır. Dini temelden kuvvet alan bir ideal insan modeli ortaya koyma amacı gütmüştür. O Müslümanların ve bütün insanlığın İslam ile itibara kavuşmasını sağlamaya çalışmıştır. Müslümanların problemleri onun temel çilesidir. Hem eserleriyle hem de şahsiyetiyle tanınmıştır, bundan sonra daha yakından tanınacaktır” dedi.

Esad Coşan Hocaefendiyi en iyi tanımlayan kavramların aşk, arzu, cesaret, ilim, irfan, farkındalık, feraset, basiret ve hikmet olduğunu ifade eden Dr. Necdet Yılmaz, “Esad Coşan Hocamız hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmadı, kimseden korkmadı, kimseye kulluk kölelik yapmadı, kimseyi taklit etmedi. Keskin bir akıl sahibiydi. Yüksek ve düşündürücü bir duygu asilliği vardı. Sevgi ve merhamet dolu bir yüreğe sahipti. Temel misyonu ve vizyonu Kuran ve sünnet-i seniyye ışığında ilay-ı kelimetullahtı. Ortaya etkisi ileride daha iyi hissedilecek modeller ortaya koydu; fikir modeli, eylem modeli, insan modeli, müessese modeli.. Hocaefendi takvaya çok büyük önem verirdi. Muttaki idi. Muttakilerin önderiydi, imamıydı. İslamı tam ve mükemmel temsil etmek zorunda olduğunu her zaman hatırlatırdı. Nazlı değil sağlam ve kavi Müslüman olmamız gerektiğini vurgulardı. Tevhidi fikrin merkezine alan bir insandı. Düşünce ve ufkumuzun çok ötesinde bir şahsiyetti” diye konuştu.

Mahmud Esad Coşan Araştırma ve Eğitim Merkezi Başkanı Dr. Necdet Yılmazın konuşmasının ardından, dünyanın farklı noktalarında okunan hatimlerin ve tesbihatın kabulü niyazıyla İskenderpaşa Camii İmam Hatibi Mikdat Kutlunun yaptığı hatim duası AKRAdan da yayınlandı.

20. yüzyılın mürşidi kâmillerinden gönüller sultanı M. Zâhid Kotku Hocaefendi, doğumlarının 121. yılında, Hicri 30 Muharrem 1436, Miladi 23 Kasım 2014 Pazar günü yâd edilmişti.

AKRA