Lojistik

Lojistikte yeni büyüme alanı ‘enerji’

Türkiye’de hızla artan enerji yatırımları, sektöre yönelik proje taşımacılığını da aynı hızla büyütüyor. Enerji taşımacılığına özel birimler oluşturan lojistikçiler, artık yurtdışı projelerinde de önemli rol alıyor.

Son yıllarda Türkiye’de sanayi üretimindeki artışla enerjiye olan talebin artması ve hükümetin enerjide öz kaynak kullanımına yönelik hedefleri, bu sektördeki yatırımları önemli oranda artırdı. Büyük ivme kazanan enerji projeleri, lojistik firmalarına da yeni bir iş alanı meydana getirdi. Enerji projelerinin taşınması özel bir uzmanlık gerektirince de lojistik firmaları bir biri ardına  ‘enerji lojistiği’ ve ‘proje taşımacılığı’ birimleri oluşturmaya başladı. Bu alanda başarılı olan lojistik firmaları, artık sadece Türkiye’de değil, yakın coğrafyadaki enerji projelerinde de yabancı firmalarla rekabet etmeye başladı. Kuzey Irak başta olmak üzere Ortadoğu ülkeleri, BDT ülkeleri ve Türki Cumhuriyetler ise enerji lojistiğinde Türk firmalarının güçlü olduğu pazarlar.