küresel ısınma

Korkutan değişiklik kapıda

Kuzey Buz Denizi’nin, karbondioksit emisyonları nedeniyle hızla asitlendiği ortaya çıktı. Norveç Uluslararası İklim ve Çevre Araştırma Merkezi’nden bilim adamları, bölgede okyanus kimyasında geniş çaplı değişimleri izledi. 

Dünyada okyanusların yüzey sularındaki ortalama asitlenmenin, Sanayi Devrimi’nden öncekinden yaklaşık yüzde 30 oranında daha yüksek olduğu sonucuna varıldı. Kuzey Buz Denizi’nde asitlenmeden, ticari değeri olan balıklar dahil  olmak üzere çok sayıda canlının etkilenebileceğini belirten bilim adamları,  denizlerdeki ekosistemde çok büyük değişiklikler öngörüyor. Bu değişimlerin ne  olacağının ise belirsizliğini koruduğu ifade ediliyor.

Bu arada karbondioksit emisyonlarının şu anda durdurulması halinde bile Kuzey Buz Denizi’nin kimyasının, sanayi öncesi seviyelerine dönmesi için on binlerce yıl geçmesinin gerektiği düşünülüyor.