Konya

Konya Ovası’na dev yatırım

Kalkınma Bakanlığı’nca 2014-2018 yıllarına ilişkin KOP Eylem Planı açıklandı.

Eylem planıyla bölgede tarımsal yapıda değişimi ve sürdürülebilirliği sağlamak, sanayi, ticaret, ulaşım, enerji gibi sektörleri güçlendirmek, eğitim, sağlık, kültür ve diğer sosyal hizmetlere erişilebilirliği artırmak, bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü, ekonomik ve sosyal kapasitesini güçlendirmek ve vatandaşların refah düzeyini yükseltmek amaçlanıyor.

Plan dönemi sonunda, KOP ile ilişkili olan Konya, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Aksaray bölgelerinin 2011 verilerine göre kişi başı gayri safi katma değerinin Türkiye ortalamasına oranı olan yüzde 77nin, 2018 yılında yüzde 80e ulaşması hedefleniyor. Bölge ihracatının ise plan dönemi sonunda 3,5 milyar dolara yükseltilerek ülke ihracatının yüzde 1,26sının bölge tarafından gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Bölgenin 2013’te yüzde 4,9 olan işsizlik oranının 2018’de yüzde 2,9 seviyesine gerileyeceği, 2013 yılında sırasıyla yüzde 46,5 ve yüzde 48,9 olan istihdam ve işgücüne katılma oranlarının yüzde 50 ve yüzde 51,5 değerlerine ulaşması bekleniyor.

KOP Eylem Planının uygulanmasında izleme ve koordinasyondan sorumlu kuruluş KOP Bölge Kalkınma idaresi Başkanlığı olacak. Planın bölge düzeyinde uygulanmasından ise eylem planında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlar sorumlu olacak.

TRT Haber