Kaynak

Kaynak suyunda hastalık riski!

İstanbul Üniversitesinin piyasadaki kaynak ve doğal mineralli suda yaptığı araştırmada, analiz edilen 200 örnekte arsenik tespit etti. Prof. Dr. Ergün ‘Bu sular, daha az tanınan markalar dedi.

Piyasada satılan kaynak ve doğal mineralli suların analiz sonuçları halk sağlığının ağır metal kalıntıları yönünden tehdit altında olduğunu ortaya çıkardı. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özer Ergünün yürüttüğü bilimsel bir projede yapılan araştırma sonuçlarına göre kaynak sularının yüzde 6.5i, doğal mineralli suların da yüzde 36sı limit değerlerin üzerinde ağır metal içeriyor.

‘Mutlaka denetim yapılmalı

Prof. Dr. Özer Ergün, “Analiz sonuçlarından tanınmış büyük markalardan ziyade, daha az bilinen markalarda sorun olduğu anlaşılmaktadır. Kaynak suyu ve mineralli sular üzerinde denetim ve önlemlerin sürekli ve sıkı bir şekilde yapılması gerekiyor” dedi.

Prof. Dr. Ergün, ağır metal içeren ürünlerin tüketimi halinde ortaya çıkacak sağlık risklerini ise şöyle anlattı:
“Ağır metaller, çoğunlukla toksik (zehirli) olan maddelerdir. Bunlar vücutta iç organlarda ve çeşitli dokularda birikerek karaciğer, böbrekler, bağırsaklar ve merkezi sinir sisteminde önemli hastalıklara neden olmakta ve hatta ölüme sebebiyet verebilmektedirler.”

Milliyet