Kredi kartı

Kart demek, dert demek

Malatya İnönü Üniversitesi tarafından kredi kartı kullananlar üzerinde yapılan araştırma, kredi kartı kullananların yüzde 29’unun kendilerini doğrudan mağdur olarak gördükleri, yüzde 42’sinin ise borcunu ödeyememe nedeniyle huzursuzluk yaşadığını ortaya koydu.

Malatya İnönü Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Esgin, Malatya’da, bireylerin kredi kartı kullanımı konusundaki bilinç düzeylerini ölçmek amacıyla “Tüketiyorum O halde Varım: Kredi Kartı Kullanımının Sosyolojik Yansımaları” başlıklı bir araştırma yaptıklarını belirtti. Kredi kartı kullanımıyla ilgili bireysel yaşamda ve toplumsal alanda ortaya çıkan olumlu ya da olumsuz sonuçların tümüyle kart kullanım biçimi ve bilinciyle ilişkili olduğunu ifade eden Esgin, araştırmada insanların büyük bir kısmının kredi kartından dolayı önemli sorunlar yaşadığı sonucuna ulaştıklarını dile getirdi.

Esgin, araştırmada, kredi kartı kullanımı konusundaki bilinç düzeyini ölçtü. Malatya merkezde yüzde 97’si kredi kartı kullanıcısı 378 kişinin katıldığı araştırmanın sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 29’u kendisini doğrudan kredi kartı mağduru olarak tanımlıyor. Kredi kartı borçlarından ve bunları ödeyememekten sürekli huzursuzluk yaşayanların oranı yüzde 42’’lere ulaşıyor. Yine aynı nedenle kendisini çaresiz ve bunalmış hissedenlerin oranı ise yüzde 33. 

Katılımcıların yüzde 70’ten fazlası kredi kartının alışverişi kolaylaştırdığını, yüzde 83’ü kredi kartının insanları ihtiyaçları olmayan şeyleri almaya yönlendirdiğini ifade ediyor. Ayrıca, araştırmaya katılanların yüzde 49’una yakını, borç ödeme anında kredi kartıyla yapmış olduğu alışverişlerin çoğundan pişmanlık duyduğunu belirtiyor. Katılımcıların çoğuna göre, mesele kredi kartı sahibi olmak değil, insanları tüketime yönelten “harcama tutkusu”. Katılımcıların yüzde 90’ı “insanların tüketim çılgınlığının kurbanı olduğunu” kaydediyor, yüzde 76’sı da daha çok kadınların kredi kartı kullanma ve bilinçsizce alışveriş etme konusunda kendilerine hakim olamadığını savunuyor.