Kahramanmaraş Büyüklerini Yâd Ediyor

Kahramanmaraş Büyüklerini Yâd Ediyor

Mahmud Es’ad Coşan Araştırma ve Eğitim Merkezi ile Merdân Ahlâk Kültür ve Çevre Derneği, son asırda Karhramanmaraş’ın ilim ve irfan hayatını derinden etkileyen Darendeli Muhammed Hilmi Efendi’yi anma programı tertip ediyor.

Bölgenin manevi değerlerini ve önderlerini unutmamak, toplumda farkındalık oluşturmak ve sonraki nesillere önemli şahsiyetleri gereği gibi tanıtabilmek amacıyla, Kahramanmaraş’ın büyüklerinden Darendeli Muhammed Hilmi Efendi, düzenlenecek bir panelle yâd edilecek.
Detaylı bilgi için tıklayın: http://www.akradyo.net/7670220637,72483,6,Kahramanmaras-Buyuklerini-Yad-Ediyor.aspx