İslam

‘İslam dünyası BM’nin boyunduruğundan kurtulmalıdır!’

Hukukun Üstünlüğü Derneği ile Konya Barosu İnsan Hakları Merkezi, Anadolu Hukukun Üstünlüğü Derneği, Selçuk Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi ve SÜ Hukuk ve İnsan Hakları Topluluğunun işbirliğinde düzenlenen “İnsan Haklarının Korunmasında Uluslararası Kurumların Önemi” konulu panelde güncel ve önemli konular değerlendirildi.

Panelin açılış konuşmasını yapan Konya Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkanı Av. İsmail Üresin; toplumların, dinamik ve değişime açık bir yapıya sahip olmasından dolayı evrensel hukukun da tekâmül etmesinin zorunlu olduğunu, tekâmülün devamlılığının sağlanmasının geçmiş ve mevcut tecrübelerden faydalanmakla mümkün olacağını, İslamın insan haklarının gelişmesinde önemli katkısının olduğunu vurguladı. 

Ardından Konya Barosu Başkanı Av. Fevzi Kayacan; İnsanın haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini, aksi halde devletlerin, sistemlerin veya rejimlerin bir anlam ifade etmeyeceğini söyledi.

Daha sonra söz alan Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Ulukapı; Dünya İnsan Hakları Günü sebebiyle düzenlenen panelin düzenleyici ortak kurum ve derneklerine teşekkür ederek bu tür ortak çalışmaların artarak devam etmesi gerektiğini belirtti.Oturum başkanlığını SÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Bilirin yaptığı panelde; SÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Selcen Erdal tarafından “BM, Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi,” SÜ İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nezir Akyeşilmen tarafından “Avrupa Konseyi, AİHM ve AB,” Hukukun Üstünlüğü Derneği Genel Başkanı Av. Süleyman Arslan tarafından “İslam İşbirliği Teşkilatında İnsan Hakları Çalışmaları” ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman Sırrı Terzioğlu tarafından “İslam İşbirliği Teşkilatı ve İslam Adalet Divanı Tecrübesi” başlıklı tebliğler sunuldu.

Söz konusu tebliğlerde; dünyada meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyal adaletsizler ve hukuksuzluklar karşısında uluslararası kurumların yeterince koruma sağlayıp sağlayamadığı hususları tartışılarak hak ve adaletin tesisi için alternatif çözüm yolları değerlendirildi.

BMnin dünya barışının ve insan haklarının korunması çalışmalarında hayal kırıklığı yaşattığına dair tespitlere yanıt veren Hukukun Üstünlüğü Derneği Başkanı Av. Süleyman Arslan “Bugünkü dünya insan hakları düzeninin kurucusu ve teminatı sayılan BMnin veto yetkili üyeleri 1. ve 2. Dünya savaşlarının galibi olan devletlerdir. Müslüman halkları temsil eden Osmanlı Devletini ortadan kaldıran devletlerdir. Aslında bugün var olan düzen, insan haklarını koruyan demokratik bir barış düzeni değil, devam eden bir savaş düzenidir. Veto yetkili daimi üyeler arasında İslam dünyasından hiçbir devlet bulunmamaktadır. Savaş şartlarından olağan duruma geçilmeli, İslam toplumlarını temsilen en az bir ülke veto yetkili daimi üye haline getirilerek normalleşme sağlanmalıdır. Ayrıca, BM İnsan Hakları Komisyonu veto yetkili üyeler dahil tüm üyelere müeyyide uygulanabilen bir koruma mekanizmasına dönüştürülmelidir” şeklinde konuştu.

İslam İşbirliği Teşkilatı İnsan Hakları Komisyonunun insan haklarını İslami değerlere uygun olarak teşvik etmek görevi olduğuna işaret eden Hukukun Üstünlüğü Derneği Başkanı Av. Süleyman Arslan, İslam toplumlarındaki sivil toplum kuruluşları ve akademisyenler, alternatif arayışlarına hız vermeli, İslam İşbirliği Teşkilatı Bağımsız ve Daimi İnsan Hakları Komisyonu ile sıkı bir ilişki geliştirmeli, Komisyonu bireysel başvuru alan bir İnsan Hakları Mahkemesine dönüştürmek için kamuoyu çalışmaları yapmalıdır. Bu bağlamda, Dışişleri Bakanlığı Türkçenin İslam İşbirliği Teşkilatının resmi dilleri arasına alınması için çalışma başlatmalıdır.” dedi.

Yoğun bir katılımın olduğu panelin soru – cevap kısmından sonra katılımcılara çeşitli plaket ve hediyeler takdim edildi.

hukukunustunlugu.org