Isı

Isı yalıtımı yaptıran binalara vergi muafiyeti

Özellikle eski binalarda ısı yalıtımı yapılarak enerji tasarrufu sağlanması için yeni strateji oluşturuluyor. Binalarında ısı yalıtımı yaptıracak vatandaşların tadilat ruhsat işlemleri, vergi, resim ve harçtan muaf tutulacak. Şehirlerin aydınlatma faturası da düşürülecek. 

Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Eylem Planı’nda, binalarda sağlanacak dönüşümün yol haritası yer aldı. Buna göre, yalıtımı düşük veya yetersiz eski binalarda, binayı çevreleyen dış yapı zarfı ve ısıtma sistemleri, yürürlükteki standartları karşılayacak şekilde ısı yalıtımlı niteliğe dönüştürülecek.

haber7