ipetgas

IPETGAS 2013 gelecek hafta başlıyor

IPETGAS 2013, Türkiye 19. Uluslararası Petrol ve Doğal Gaz Kongre ve Sergisi, TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) Jeofizik Mühendisleri Odası, TMMOB Petrol Mühendisleri Odası ve Türkiye Petrol Jeologları Derneği tarafından 15-17 Mayıs 2013 tarihleri arasında Ankara JW Marriott Otel ve Sergi alanlarında düzenlenecek. 

IPETGAS 2013 Kongre ve Sergisi’nde, Petrol Endüstrisi’nde çalışanların ve akademisyenlerin bilgilerini güncellemek, deneyimlerini paylaşmalarını sağlamak, politikacılar ve üst düzey bürokratların Türkiye ve yakın coğrafyasının petrol ve doğal gaz potansiyeli ile enerji arz güvenliğine ilişkin konuları tartışmak için profesyonel bir ortamda bir araya gelmeleri amaçlandı
Jeopolitik konumu itibarı ile Doğu ile Batı’nın buluşma noktasında bulunan Türkiye, petrol ve doğal gaz üreten ülkelerle tüketen ülkeler arasında önemli bir “Enerji Köprüsü”dür. Enerji Köprüsü kapsamındaki yerel ve bölgesel çalışmaların ivmesi son yıllarda artış göstererek, bu kavram gerek Türkiye gerekse yakın coğrafyada en önemli konu başlıkları arasında yerini almıştır. Türkiye’nin sahip olduğu market potansiyeli ve istikrarı göz önüne alındığında, Enerji Köprüsü’nün önemi daha da artacak olup, mevcut projelere ilave olarak, Petrol Endüstrisi’ni ilgilendiren birçok yeni projenin gündeme gelmesinin önü açılacaktır. Enerji Köprüsü olmasının yanı sıra Türkiye, aynı zamanda önemli bir de doğal gaz ve ham petrol tüketicisidir. Ancak, yerli kaynakları ile bu ihtiyacının küçük bir yüzdesini karşılayabilmektedir. Son yıllarda ham petrol ve doğal gaz fiyatlarının ve stratejik öneminin artmasıyla birlikte Türkiye’de, derin denizler başta olmak üzere geleneksel yöntemlerle yapılan arama ve üretim faaliyetlerine ilave olarak geleneksel olmayan arama faaliyetlerinde de önemli ölçüde artış sağlanmıştır.
Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Hazar Bölgesi’nde meydana gelen son gelişmeler Türkiye’nin jeopolitik önemini ve Enerji Köprüsü kavramının değerini daha da arttırmıştır. Bu gelişmelerin ışığında, IPETGAS 2013 Kongre ve Sergisi’nde, Türkiye ve yakın coğrafyasında geleneksel ve geleneksel olmayan yöntemlerle yapılan hidrokarbon arama ve üretiminin yanı sıra, taşıma, rafinaj, pazarlama ve depolanmasına ilişkin son gelişmelerle, çevresel etkiler, yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları konuları teknik, ekonomik ve hukuksal boyutları ile ele alınacaktır.