Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

İmar değişikliği tasarısı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, inşaat ve müteahhitlik sektöründeki hızlı gelişmeler nedeniyle yetersiz kalan İmar Kanunu'nda değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. 
Tasarı ile emsal artışları yeniden düzenlenecek, ruhsat alımları kolaylaşacak. 30 günlük ruhsat süresi 6, yapı kullanma izin belgesi düzenleme süresi ise 9 iş gününe indirilecek. Parselinde otopark ihtiyacı karşılanmayan yapılardan otopark bedeli alınacak. Umumi ve resmi binalarda, konut sitelerinde, tabiat ve bölge parkları ile mesire yerlerinde mescit, bebek emzirme, çocuk bakım ve oyun alanları ayrılması zorunlu olacak. 

İmar Kanunu taslağına göre, plan tadilatları ile değeri artan parsellerde oluşan rantın yüzde 45'i kentsel önüşümde kullanılmak üzere kamuya aktarılacak.