İç

İç güvenlik paketinin ilk 10 maddesi kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, kamuoyunda “iç güvenlik paketi” olarak bilinen tasarının ilk 10 maddesi kabul edildi.

Kabul edilen maddelere göre, elle dıştan kontrol hariç kişinin üstü ve eşyası ile aracı mülki amirin görevlendireceği kolluk amirinin yazılı, acele hallerde sonradan yazıyla teyit edilmek üzere sözlü emriyle araması yapılabilecek. Polis, başkalarının can güvenliğini tehlikeye düşürenleri, fiilleri ayrı bir suç oluşturmadığı takdirde, kişinin can güvenliğinin sağlanması bakımından koruma altına alabilecek ya da olay yerinden uzaklaştırabilecek. Polis sadece, “müşteki, mağdur ve tanıkların istemi halinde” evde veya işyerinde ifade alabilecek.

Polis, kendisine veya başkalarına, işyerlerine, konutlara, kamu binalarına, okullara, yurtlara, ibadethanelere, araçlara, kişilerin bulunduğu açık veya kapalı alanlara molotof, patlayıcı, yanıcı, yakıcı, boğucu, yaralayıcı ve benzeri silahlarla saldıran veya saldırıya teşebbüs edenlere karşı silah kullanabilecek. Toplantı veya gösteri yürüyüşlerinde, “havai fişek, molotof ve benzeri el yapımı patlayıcılar, demir bilye ve sapan” bulundurulması ve taşınması yasak olacak.

Dünya