Hukuk

Hukukun Üstünlüğü Derneği: “Basın halkı tahrik edici yayınlardan kaçınmalıdır”

Hukukun Üstünlüğü Derneği; son günlerde gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında Peygamber Efendimiz’e (SAV) hakaret niteliği taşıyan karikatürlerin bazı yerli ve yabancı basın-yayın organlarınca yayınlanması üzerine “basın özgürlüğü” ve “ifade özgürlüğü” kavramları düzleminde bir basın açıklamasında bulundu.

Yapılan açıklamada; “Basın ve ifade özgürlüğü, başkasına ve başkasının inançlarına, kutsalına hakaret etme hakkı vermez. Aksine hareket din ve vicdan özgürlüğüne saldırı mahiyetinde bir insan hakları ihlalidir. Basının halkın hassas olduğu dini değerlerini çiğneyen yayınlarla halkı tahrik etmesi açık bir suçtur. Son olaylarda basın ve ifade özgürlüğünün sınırlarının aşıldığı ve kötü niyetli olarak kullanıldığı, yapılan yayınların halkın benimsediği dini değerlere saldırı teşkil ettiği ve kamu barışını bozduğu açıktır” denildi.

Açıklamanın devamında; “Basın ve ifade özgürlüğü ve sınırları gerek iç hukukumuzda gerekse uluslararası hukukta açıkça tanımlanmıştır.
İç hukuk açısından; Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesinin üçüncü fıkrasına göre, “Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayan kişi, fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” Dini değerler; bir dinin kitabı, peygamberi, kutsal yerleri vs. de kapsar. İnanca saygı ilkesi gereğince herkesin, bir diğerinin inandığı dinle ilgili değerleri gözetme, incitmeme, dini tahkir veya tezyif içeren açıklamalar yapmama yükümlülüğü bulunmaktadır. Uluslararası hukuk açısından da; BM, İnsan Hakları ve Avrupa İnsan Hakları belgelerinde bu çerçevede düzenlemeler mevcuttur. Sonuç olarak; iç hukuk açısından, dini değerlere ve peygamberlere hakaret edenler hakkında Türk Ceza Kanunu m.125/3,(b)-(c), m.130/1 ve 216/3 hükümlerinin tatbiki gündeme gelecektir. Uluslararası hukuk açısından da, BM İnsan Hakları ve Avrupa İnsan Hakları belgelerindeki düzenlemelere aykırılık teşkil ettiği aşikardır” ifadelerine yer verildi.

“Basın halkı tahrik edici yayınlardan kaçınmalıdır” başlıklı açıklamanın tamamınahukukunustunlugu.org adresinden ulaşılabilir