Hırvatlar

Hırvatlar yoksulların borcunu sildi

Yunanistan’da başbakan olan Çipras’ın etkisi Avrupa’nın diğer ülkelerine de yayılıyor. Hırvatistan hükümeti ülkenin en yoksul kesiminin tüm borçlarının silindiğini açıkladı. Yeni başlangıç olarak adlandırılan borç silme uygulaması 60 bin kişiyi kapsıyor ve iç pazarda tüketimin canlandırılmasının temel amaç olduğu ifade ediliyor.

Silinen borçlara tüm banka borçları, ödenemeyen faturalar ve kamuya olan borçlar da dahil. Toplamda 26.5 milyon euroluk borcun silineceği tahmin ediliyor. Bazı ajanslar ise maliyeti 270 milyon euro olarak değerlendirdi. Hırvat hükümetinin yeni başlangıç planından faydalanmak isteyenlerin ise belli kriterleri yerine getirmesi gerekiyor. Aylık hanehalkı geliri 130 eurodan yüksek olanlar plana dahil edilmedi.

Sabah