Güneş

’Güneş ışığını ekonomimize kazandırmak hepimizin sorumluluğu’

Dr. Kemal Gani Bayraktar, güneş enerjisinin geleceğin en önemli enerji kaynağı olacağını belirterek, “Dünyanın her yerinde sürdürülebilir üretim ve verimli tüketim çabasındaki şirketler, tesislerinin, mağazalarının, fabrikalarının çatılarını güneş panelleriyle kaplıyor, bina tasarımlarında, ısıtma ve soğutmada güneş enerjisinden yararlanıyor. Güneş enerjisi, artık romantik bir uğraş değil, iktisadi olarak akılcı, karbon salımları açısından temiz, ısı ve elektrik temini noktasından bakıldığında ise güvenli bir enerji ve hayat kaynağıdır” dedi.

Güneş enerjisi yatırımlarının artmasının hem istihdama, hem de ihracat potansiyeli ile birlikte ülke ekonomisine katkısı olacağını kaydeden Bayraktar, “Türkiyenin fosil kaynakları yok denecek kadar az. Bugün enerji ihtiyacının yüzde 95i de fosil yakıtlardan karşılanmaktadır. Buna ulaşım sektörü de dahildir. Böyle olunca her güneş ışığını ülke ekonomisine kazandırmak, hepimizin sorumluluğudur. İthal fosil yakıtları ne kadar az tüketirsek, cari açığımız o oranında azalır, ekonomimiz de o ölçüde daha da iyileşir” diye konuştu.

Güneş enerjisi sektörünün geçmiş 20 yılla kıyaslandığında çok büyük bir gelişme gösterdiğini belirten Bayraktar, Türkiyenin güneş enerjisinden sıcak su elde edilmesinde kurulu güç olarak dünyada dördüncü, Avrupada ise ikinci sırada bulunduğunu ve güneşten 11 bin megawat ısı enerjisinin üretilmekte olduğunu söyledi. “Ülkemiz Avrupanın en az 3 misli güneş ışınımına ve yıllık 7,2 saat güneşlenme süresine sahipken, Almanya ve Avrupa’nın kuzey ülkelerinde güneş enerjisinin kurulu gücü Türkiye’den çok fazla” diyen Bayraktar, farkındalığın artması, bilinçlenme ile bu açığın önümüzdeki yıllarda hızla kapanacağını söyledi.

Dünya