Gümrük

Gümrük işlemleri hızlandı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, ithalat ve ihracat işlemlerinde gümrük kontrollerini elektonik ortamda etkin ve süratli bir şekilde tamamlıyor.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, Nisan ayında gümrük sürecinin başladığı andan itibaren işlem gören ihracat beyannamelerinin yüzde 66sının işlemleri ilk 1 dakikada sonuçlandırıldı. İhracat beyannamelerinin yüzde 82sinin kontrol ve muayene işlemleri ilk yarım saatte, yüzde 96sının işlemleri ise ilk 4 saatte tamamlandı.

İthalat işlemleri ise ihracat işlemlerine göre daha fazla zaman aldı. İthalatta gümrük beyannamelerinin yüzde 60ının işlemleri ilk 8 saatte, yüzde 75inin işlemleri de ilk 24 saat içinde tamamlandı ve eşya teslim edilebilir hale geldi.

İlk 24 saat itibariyle söz konusu oran fiziki kontrole tabi tutulan beyannameler için yüzde 51, belge kontrolüne tabi tutulan beyannameler için yüzde 73, basitleştirilmiş usulde işlem gören beyannameler için ise yüzde 89 olarak gerçekleşti.

Millî Gazete