TÜİK

Gençler, hem işsiz hem ucuz iş gücü!

Türkiye, son yıllarda hızla büyüyen genç nüfustaki işsizlik oranıyla krizdeki Avrupa ülkelerinin önemli bir bölümünü geride bırakırken, çalışan gençlerin de büyük oranda sosyal güvenlikten yoksun biçimde, kayıtdışı istihdam edildiği belirlendi.

Her dört gençten birinin iş aradığı Türkiye'de, çalışan her iki gençten biri kayıt dışı çalışıyor. Buna göre gençlerin önemli bir bölümü işsizler ordusu ya da ucuz işgücü içinde yer alabiliyor. TÜİK'in Şubat 2013 dönemi işgücü verilerine göre 15-24 yaş grubundaki kurumsal olmayan genç nüfus 11 milyon 543 bin düzeyinde bulunuyor. Bu gençlerden 4 milyon 330 bini iş gücüne katılırken 7 milyon 213 bini iş gücü içinde yer almıyor. İş gücüne dahil gençlerin 3 milyon 445 bini bir işte çalışıyor, 885 bini ise iş arıyor.

TÜİK veri tabanına göre 2004-2013 döneminde Türkiye'de toplam iş gücü yüzde 24.6 artışla 27.4 milyon kişiye yükselirken, üniversite mezunu iş gücü yüzde 110 artarak 5.3 milyon kişiye ulaştı.