engelliler

Engelliye ayrım yapan hapis cezası alacak

Engelliler için yeni düzenlemelerin yer aldığı yasa taslağında, BM'nin ayrımcılık tanımları esas alındı. Doğrudan ya da dolaylı ayrımcılık yapana bir yıl hapis geliyor.
Yaklaşık 8.5 milyon engelli vatandaşın kamuya açık alanlarda, işyerlerinde, evde, sokakta uğradığı her türlü ayrımcılık yasaklanıyor. 
Özürlüler Kanunu'nun yerine geçecek Engelliler Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı'nda ayrımcılık “doğrudan, dolaylı ve engelliğe dayalı” olarak ilk defa bu kadar ayrıntılı ve net tanımlanıyor. Buna göre “engellinin hak ve özgürlüklerden eşit şekilde yararlanmasını engelleyen, kısıtlayan veya zorlaştıran her türlü farklı muamele ile görünüşte ayrımcı olmayan her türlü eylem, işlem ve uygulamalar sonucunda, engellinin hak ve özgürlüklerden yararlanması bakımından dezavantajlı bir konuma sokulmasına” neden olan her türlü uygulama yasaklanacak. “Doğrudan ve dolaylı ayrımcılık dâhil olmak üzere engelliliğe dayalı her tür ayrımcılık yasaktır” ifadesinin açıkça yer aldığı taslakta, “siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel, medeni veya herhangi bir alanda insan hak ve özgürlüklerinin tam ve diğerleri ile eşit koşullar altında kullanılması veya bunlardan yararlanılması önünde engelliliğe dayalı olarak gerçekleştirilen her türlü ayrım, dışlama veya kısıtlama” da “ayrımcılık” sayılacak.