ziyaret

Dr. Necdet Yılmaz-dan İlimizde Ziyaret

Dr. Necdet Yılmaz' dan Ziyaret

 
Mahmud Esad Coşan Araştırma Eğitim Merkezi Başkanı Dr. Necdet Yılmaz özel bir program için geldiği İzmit' te, bölgemizin manevi büyüklerinden Es seyyid Hacı Ahmed Hilmi (rh.a.) Hocaefendinin torunu Av. Nuran Kortel Hanımefendiyi ziyaret etti.
 
Samimi bir ortamda geçen görüşmenin ardından Yılmaz ve yardımcısı Fatih Yıldız İzmit' ten ayrıldılar.
 
Dr. Necdet Yılmaz Kimdir?
 
Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde doğdu. Ortaöğrenim ve yüksek tahsilini Ankara’da yaptı.
Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı’nda devlet memuru olarak çalıştı.
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Tasavvuf alanında yüksek lisans ve doktora yaptı.
Önder Vakfı, Hakyol Vakfı, İlim Kültür ve Sanat Vakfı ve İlim Yayma Vakfı bünyesinde hizmetlerde bulundu. Çeşitli derneklerin kurulmasında yer aldı. Benzer amaçla yurt dışında bulundu.
Dergi, gazete, radyo ve televizyon yayıncılığı faaliyetlerinde bulundu, çeşitli dergi ve gazetelerde yazılar yazdı.
Tasavvuf başta olmak üzere Osmanlı dönemi hadis, tefsir, sağlık, kültür ve medeniyeti alanında araştırmalar yaptı, kitaplar yayınladı.
Hâl-i hazırda M. Es’ad Coşan Araştırma ve Egitim Merkezi Başkanlığını yürütmektedir. 
Dört çocuk babasıdır.