Doğuma

Doğuma bağlı izinler iyileştirilecek

Türkiye’de doğuma bağlı faydalanılan analık, babalık, refakat izinleri ve ücretsiz izinler kadınların istihdamını azaltmayacak şekilde iyileştirilecek

Doğuma bağlı izinlerde özel sektör ve kamu arasındaki farklılıklar mümkün olduğunca giderilmeye çalışılacaktır. Doğum sonrası işe dönüşlerin garanti altına alınması amacıyla hukuki düzenlemeler yapılacak.

Çalışma hayatında alternatif modeller geliştirilecek

Ebeveynler için doğuma bağlı olarak uzaktan, kısmi veya yarı zamanlı çalışma gibi alternatif modeller geliştirilerek, kamu ve özel sektör çalışanlarına bu çalışma modellerinden faydalanma imkanı sunulacak.

Okul saatlerinin çalışma saatleri ile uyumlu olmasını sağlamak üzere, velilerin talebi olması durumunda ve uygun bir ücret karşılığında etüt uygulaması gerçekleştirilecek.

Dünya