Hadis İcâzeti Merasimi

Bursa’da VI. Geleneksel Hadis İcâzeti Merasimi

Bursa’da geleneksel hâle gelen Hadis İcâzet Merasimi’nin bu yıl 6.sı düzenlenecek. Program 01 Haziran 2013 Cumartesi günü saat 13.30’da Bursa, Nilüfer’de bulunan Fethiye Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. 
“Gönül Sultânımızın İzinde: O'nu ve Sözlerini Anlamak” teması ile düzenlenen icâzet merasiminde bu yıl üç yüzü aşkın öğrenciye icâzet belgeleri verilecek. Bir yıl boyunca Müslim, Nesâî ve İbn Mâce’nin tamamını geleneksel usulle hocalarının rehberliğinde on ayrı grup hâlinde okuyan Bursa, Yalova, Çanakkale, İstanbul ve Çorum’dan öğrenciler resmî müfredatlarını destekleyici seminer faaliyetleriyle daha nitelikli ilâhiyatçılar olmak için yoğun bir seminer programı yürütüyorlar. 
Bu yıl, Yard. Doç. Dr. Abdullah Hikmet Atan'ın sunumu ile gerçekleşecek programda, Suriye, Irak ve Suudi Arabistan’dan katılacak muhaddislerin yanında; YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. M. Ali Yekta Saraç, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. İbrahim Hatiboğlu, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Dilek, UÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Aydınlı, Bursa Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, MÜ Öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Emin Maşalı, Yalova Üniversitesi Arş. Gör. Ayşe Nur Yamanus ve İlim Yayma Cemiyeti Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Osman Ayyıldız kısa konuşmalarıyla programa iştirak edecekler.