Avusturyada

Avusturya’da Müslümanlara kısıtlamalar!

Avusturyada Müslümanlara ciddi kısıtlamalar getiren ‘İslâm Yasası olarak adlandırılan yasa tasarısı Avusturya Federal Meclisinden geçerek yasalaştı. Yasada Müslümanlara yönelik suçlayıcı ifadeler yer alıyor. Ayrıca yurtdışından imamların gelmesi yasaklanıyor. “Gerektiğinde” camiler kapatılabilecek, cemaatler dağıtılabilecek.

Avusturyada Meclis Genel Kurulu tarafından oy çokluğuyla kabul edilen İslâm Yasası, ülkede yaşayan Müslümanların dini hayatını olumsuz etkileyecek maddeler içeriyor. Müslümanların, “İslâm cemaati için ayrı bir yasa talebi, eşit haklar ve dış finansman yasağı” konularındaki endişelerini dikkate almayan yasada, din ve örgütlenme özgürlüğü ile eşitlik haklarını ihlal eden maddeler bulunuyor.

Tasarıda yurt dışından gelen imamların ve finansmanın engellenmesini öngören “yurt dışından finansman yasağı” maddesi kırmızı çizgi olarak adlandırılmıştı. Bu madde Türkiyeden gelen ve camilerde vazife yapan 65 imamı doğrudan etkileyecek. Son değişikliğe göre yurt dışından gelen imamlar, kanun yürürlüğe girdikten bir sene sonra ülkeden ayrılacak. Yurt dışından gelen imamların yerine Avusturyada yetişmiş imamların istihdam edilmesi planlanıyor.

Yasaya göre “sadece üniversitede kurulacak İslâm teolojisi bölümünden mezun olanlar” imam olabilecek. İmam yetiştirecek öğretim üyelerinin seçilmesinde cemaatin onayı aransa da müfredatın ve eğitim verecek kadronun tek taraflı olarak devlet tarafından belirlenmesi yetiştirilecek imamların ehliyetini sorgulanır hale getiriyor. Avusturyadaki üniversitelerde yetişecek imamların camilerde Almanca vaaz verme ihtimali Müslümanları endişeye sevk ediyor.

Tasarıdan çıkarılması istenen maddelerden bir diğeri “Bakanlar kurulunun, bir dini cemaati tanıması ve lağvedilmesinde yetkili olması”ydı. Söz konusu yetkinin başbakandan alınıp bakanlar kuruluna verilmesi, Müslümanlar açısından yeterli bulunmuyor. Söz konusu madde aşırı sağcı bir iktidarın Müslümanlara ait dini cemaat ve dernekleri lağvedeceği endişelerini güçlendiriyor.

Millî Gazete