AKRA

AKRA FM’DEN Mİ’RAC KANDİLİ ÖZEL?

Kulunu (Muhammed Aleyhisselamı), geceleyin Mescid-i Haram’dan, çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa’ya götüren (Allah’)ın şanı yüce (ve her türlü noksanlıktan uzak)tır. (Bunu,) kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye (yaptık). Şüphesiz O, (evet) O, hakkıyla işitendir, görendir.” (el-İsrâ Suresi, Ayet 1)

 

 

 

Ermedi evvel gelen bu devlete
Kimse layık olmadı bu rifate
Çünkü kâmusun görüp geçti öte
Vardı erişti ol Ulu Hazrete

 

Hak Teâladan erişti bir nida
Ya Muhammed ben sanâ kıldım atâ
Ümmetini sâna verdim ey Habib
Cennetimi ânlara kıldım nasib.”

(Süleyman Çelebi)

Mübarek üç ayların kutlu zaman dilimlerinden ikincisi teşrif etti…

Feyzin ve bereketin arttığı Mirac Kandilini AKRAda özel yayın akışıyla idrak ediyoruz.

Peygamber (sas) Efendimizden başka hiçbir beşere nasip olmayan isra ve mirac mucizesiyle ilgili hazırladığımız sohbet, söyleşi ve belgesellerden oluşan programlarımızı, 15 Mayıs 2015 Cuma günü radyonuz AKRA FMde dinleyebilirsiniz.

Mirac Kandili, Recep ayının 27. gecesidir. Bu yıl 15 Mayıs Cumayı 16 Mayıs Cumartesiye bağlayan gece, tüm İslam âlemi tek yürek olup Rabbine ibadet edecek, mağfiret dileyecek, İslam âleminin birlik ve beraberliği için el açıp dua edecek, gözyaşı dökecek.

İsrâ ve Mirac, Peygamber Efendimizin (SAS) Mescid-i Haramdan başlayıp Mescid-i Aksâya, oradan da Sidretül-Müntehâya ve huzûr-i Rabbil-âlemîne kadar devam eden binbir hikmet ve sırlarla dolu olan yolculuğudur.

Mirac, “hüzün senesi” olarak isimlendirilen devrede, yani Resûlüllah Efendimizin en büyük hâmisi, amcaları Ebû Tâlib ile maddeten ve mânen her zaman yanlarında bulunan zevce-i tâhireleri Hadîcetül-Kübrâ vâlidemizin vefatlarıyla sıkılan, âdeta hüzne gark olan Peygamberimiz’in (s.a.v.) huzûr-i İlâhîde tesliye edilmesidir… Üç yıl devam eden Mekkeli müşriklerin ablukası ve on yıla yakın zamandır süregelen sıkıntıların sonunda Resûlüllah Efendimizin rahatlaması, bunlara gösterilen sabrın mükâfatlandırılmasıdır.

İsra ve mirac mucizesi, hicretten bir yıl önce 621 yılı başlarında gerçekleşmiştir. Olayın iki aşaması vardır. Birinci aşamada Hz. Peygamber (s.a.v) Mescidül-Haram’dan Beytü’l-Makdis’e (Kudüs) götürülür. Kur’an-ı Kerimin andığı bu asama, gece yürüyüşü anlamında İsra adını alır.

İkinci aşamayı ise Serveri Ser Efendimizin Beytü’l-Makdis’ten Rabbinin huzuruna yükselişi oluşturur. Mirac olarak anılan bu yükselme olayı Kur’an-ı Kerimde anılmaz, ancak çok sayıdaki hadis-i serifte ayrıntılı biçimde anlatılır.

Peygamber Efendimiz, Burak ile Beytü’l Makdis’e vardıktan sonra oradaki büyük ve sert kayadan göğe çıkarıldı. Her bir gökte peygamberlerden biriyle görüştü, nice melekler gördü. Cennet ve cehennemin durumlarını temaşa etti, Sidre-i Müntehâ’ya geçti, Allahın melekût âleminden birçok hakikati gördü. Nihayet beş vakit namazın farz kılınması emri ile aynı gecede geri döndü.

AKRANIN MİRAC KANDİLİ ÖZEL PROGRAMLARI

07.30 – 08.00 : Ummandan İnciler Mirac Özel

Gönüller sultanı Mehmed Zahid Kotku (Rh.A.) Hocaefendinin “Namazın Önemi” konulu sohbeti dinleyicilerin istifadesine sunuluyor.

09.30 – 09.45 : Günün Sohbeti

Merhum Mahmud Esad Coşan Hocaefendinin “Miracta Verilen Hediyeler” konulu sohbeti dinleyicilerin istifadesine sunuluyor.

09.45 – 10.00 : Tarihten İzler Mirac Kandili Özel

Programda Mirac ve İsrâ mucizesiyle ilgili özet bilgiler veriliyor.

10.15 –11.00 : Mirac Kandili Özel Sohbeti

Mahmud Esad Coşan Hocaefendinin 19 Aralık 1995 tarihinde radyomuza yaptıkları “Mirac Kandilinin Önemi ve İsra Hadisesi” konulu sohbeti dinleyenlerin istifadesine sunuluyor.

12.10 – 12.30 : Başmakaleler Mirac Kandili Özel

Merhum M. Esad Coşan Hocaefendinin Başmakaleler-1 adlı eserinde yer alan “Kandiller ve Fani Dünya” adlı makale seslendiriliyor.

13.45 – 14.00 : İlim Adamları Mirac Kandilini Anlatıyor

Feyzül Furkan Kuran-ı Kerim ve Açıklamalı Mealinin müellifi eğitimci Hasan Tahsin Feyizli, Mirac Kandili ile ilgili bilgiler veriyor.

14.00 – 15.00 : Şenhaneler Mirac Kandili Özel

Programda, Küçük Çamlıca Mehmet Zahid Kotku Camii İmam Hatibi Yahya Özkul “Mirac Kandilinin Önemi, Kandili İdrak Etmek” konularını anlatıyor.

15.00 –15.45 : Hadisler Deryası, Mirac Kandili Özel

Mahmud Esad Coşan (Rh.A.) Hocaefendinin 06 Nisan 1986 tarihinde İskenderpaşa Camiinde yaptıkları, “Mirac Kandilinin Önemi ve Miraçta Verilen Hediyeler” konulu sohbeti dinleyenlerin istifadesine sunuluyor.

16.00 – 17.30 : Miraç Kandili Özel Söyleşisi

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Çiçekin konuk olduğu programda “Mirac Gecesi ve Kandilin idrak” konuşuluyor.

18.00 – 18.30 : Ummandan İnciler

18.45 – 19.00 : Günün Sohbeti

Merhum Mahmud Esad Coşan Hocaefendinin “Miracta Verilen Hediyeler” konulu sohbeti dinleyicilerin istifadesine sunuluyor.

20.00 -21.00: Mirac Kandili Özel

Mübarek mirac gecesinin anlatıldığı programda şiir ve münacatlara yer veriliyor.

21.10 – 21.45 : Mirac Kandili Özel Sohbeti

21.45 – 22.00 : Başmakaleler Mirac Kandili Özel

12.10da yayınlanan programın tekrarı…

22.00 – 23.00 : Vakti Şerif Miraç Özel

24.00 – 01.00 : Şenhaneler Mirac Kandili Özel

03.00 – 04.00 : Hadisler Deryası, Mirac Kandili Özel

Mahmud Esad Coşan Hocaefendinin 24 Nisan 1993 tarihinde İskenderpaşa Camiinde yaptıkları, “Namazın Önemi ve Büyüklere Saygı” konulu sohbeti dinleyenlerin istifadesine sunuluyor.

AYRICA,

Merhum Mahmud Esad Coşan Hocaefendi ve Muharrem Nureddin Coşan Hocaefendinin kandil tebrikleri AKRA FMde…

İslam âleminin ve tüm dinleyenlerimizin Mirac Kandilini tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dileriz.

AKRA FM