AKRA

AKRA FM BERAT KANDİLİ ÖZEL YAYIN AKIŞI

Hayat kılavuzumuz Kuran-ı Kerimin Levh-i Mahfuzdan dünya semasına indirildiği, semadan rahmetin yağdığı, tevbe edenlerin kurtuluşla müjdelendiği mübarek Berat Kandilini AKRA FMde özel yayın akışıyla idrak ediyoruz…

Sohbet, söyleşi ve çeşitli programlardan oluşan Berat Kandili özel programlarımızı 12 Haziran 2014 Perşembe günü radyonuz AKRA FMden dinleyebilirsiniz.

Rahman ve Rahim Allahın adıyla.

1. Ha, mîm.

2-3. (Hükümleri) apaçık olan Kitab’aandolsun ki, gerçekten biz, onu mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz (insanları Kur’an’la) uyarıcıyız.

4-5-6. (Rızık ve ecel gibi) takdir edilen her hikmetli iş, tarafımızdan (verilen) bir emirle o gecede ayırt edilir. Doğrusu biz, Rabb’inden bir rahmet olarak (öteden beri peygamberler) göndermekteyiz. Şüphesiz o hakkıyle işitendir, bilendir.

7. Eğer gerçekten inananlar iseniz (bilin ki Rabbin), göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir.

8. O’ndan başka hiç bir İlah yoktur, diriltir ve öldürür. (O,) sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir. (ed-Duhan Suresi)

Peygamber Efendimiz (s.a.s.), Şaban ayının 15. gecesi olan Berat gecesini Hz. Aişe validemize tanıtırken şöyle buyurmuştur:

“Bu gece, Şaban’ın onbeşinci gecesidir. Allah Teâlâ bu gecede BenüKelb kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınca insanları Cehennem’den kurtarır. Ancak kendisine şirk koşanların, Müslümanlara karşı kin ve düşmanlık besleyenlerin, akrabaları ile münasebeti kesenlerin, gururlu ve kibirlilerin, ana-babasına asî olanların ve içki içmeye devam edenlerin yüzüne bakmaz. ” (Buhârî, et-Tergîbve’t-Terhib, II, 118).

“Şaban ayının yarısı (Berâet gecesi) gelince: gecesini namazla, gündüzünü oruçla geçiriniz. Cenâb-ı Allah o gece güneşin batmasıyla dünya göğüne iner ve şöyle der: Benden af dileyen yok mu; onu affedeyim. Rızık isteyen yok mu; rızık vereyim. Şifaâ dileyen yok mu;şifâ vereyim. ” “Allah Teâlâ Şaban’ın onbeşinci geresi (Berâet gecesi) tecelli eder ve ana-babaya asi olanlarla Allah’a ortak koşanlar dışında bütün kullarını bağışlar. ” (İbnMace, İkametü’s-Salât, 191; Tirmizî, Savm, 38).   Peygamber Efendimizden Berat Gecesi’ne özgü özel bir dua nakledilmez. Ancak Hz. Aişe (r.a.), Server-i Ser Efendimizin Berat Gecesi kıldığı namazın secdesinde şöyle dua ettiğini anlatıyor:

“Allahım! Gazabından rızana sığınıyorum. Cezandan affına sığınıyorum. Allahım! Senden yine sana iltica ediyorum. Sana yaptığım senâyı (övgüyü), senin kendine yaptığın senâ ölçüsünde yapmaktan âciz olduğumu itiraf ederim. Senin komşuluğun ve yakınlığın azizliktir. Senin senâ ve övülmen yücedir. Senin ordun mağlup edilemez. Sen, vaat ettiğin şeyde, vaadinden dönmezsin. Senden başka ilah, senden başka mabud yoktur.” (Müslim, salât, 222)

Prof. Dr. Mahmud Esad Coşan (Rh.A.) Hocaefendi ise bir sohbetinde şu tavsiyelerde bulunuyor:

“Sevgili kardeşlerim! Bu mühim gece için öncelerden hazırlanın; oruçlar tutun, zekâtlar, sadakalar verin!.. Salât ü selâmlar getirin, çok zikir yapın, tevbe edin!.. Kur’an okuyun, nafile namaz kılın!.. Sıla-i rahim yapın, ağlayın, dua edin, Mevlâ’ya yalvarın da sizi bizi mağfiret eylesin… Adımızı Divân-ı Süedâ’ya kayıt buyursun… Bahtımızı güzel kılsın, rızkımızı bol versin… Nusretiyle bizleri ve mücahid kullarını takviye etsin, zaferlere erdirsin… Fütûhat ve füyûzata mazhar kılsın… Başımızdaki musîbetleri, belâları, cezâları, kötülükleri uzaklaştırsın… Bizleri iki cihanda aziz ve bahtiyar eylesin… “

Merhum Esad Coşan Hocaefendinin Berat Gecesi için tavsiye ettiği dua ise şöyle:

“Ya Rabbi, şu önümüzdeki Şaban ayına kadar yapılacak mühim işleri ve bizim mukadderatımızdaki başımıza gelecek işleri sen bu gecede meleklere tevdi ediyormuşsun. Ya Rabbi bizim için hayırla takdir buyur. Ya Rabbi eğer başımıza şerli şeyler gelecekse biz af istiyoruz, mağfiret istiyoruz. Duamızı kabul eyle, bizim bu kara yazımız değiştir, bizim  bahtımız güzel eyle. Bizim adımız kötüler divanına yazdırmışsan oradan sil, saidler, iyiler defterine yazdır. Başımıza felaketler yağacaksa felaketleri geri döndür. Sıkıntılı üzüntülü durumlar olacaksa, sıkıntımız, üzüntümüzü feraha çevir. Rızkımız kıtlık darlık olmasın, bolluk ver.”

AKRA FM BERAT KANDİLİ ÖZEL YAYIN AKIŞI:

09.20 – 09.30: Kuran-ı Kerimden Mesajlar

09.30 – 09.45: Günün Sohbeti

Merhum Mahmud Esad Coşan Hocaefendinin5 Ocak 1996 tarihince yapmış olduğu “Berat Kandilini İdrak Etmek ve Cennetin Sekiz Kapısı” konulu sohbeti dinleyicilerin istifadesine sunuluyor.

09.45 – 10.00: Tarihten İzler, Berat Kandili Özel

Programda Berat Kandilinin önemi ve idrakine dair bir bilgiler veriliyor.

10.00 – 11.30: İrfan Saati, Berat Kandili Özel

Programda “Berat Kandilinin Önemi ve Kandili Değerlendirmek” konuları anlatılıyor.

12.10-13.00: Başmakaleler, Berat Kandili Özel

Merhum M. Esad Coşan Hocaefendinin Başmakaleler-1 adlı eserinden “İmanı, Ahdi, Azmi, Aşkı ve Şevki Tazelemek” ve “En Mühim İşimiz Berat Kandilimizin İhyası” başlıklı makaleleri seslendiriliyor.

13.45 – 14.00: İlim Adamları Berat Kandilini Anlatıyor

Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Altıntaş, Berat gecesinin mahiyetini anlatıyor.

14.10 – 15.00: Berat Kandili Belgeseli

Programda Berat Kandilinin önemi, bu gece af edilecekler, tevbe etmek ve berat gecesini gerektiği gibi idrak etmek konuları anlatılıyor

15.00 –16.00:  Hadisler Deryası, Berat Kandili Özel

Esad Coşan (Rh.A.) Hocaefendinin 11 Mart 1990 tarihinde yaptıkları “Berat Kandilinin Önemi, İhyası ve Ramazana Hazırlık” konulu sohbeti dinleyenlerin istifadesine sunuluyor.

16.00 – 17.30 Berat Kandili Özel Programı

Türkiye Diyanet Vakfı Haseki Eğitim Merkezi Öğretim Üyesi Dr. Durak Pusmazın konuk olduğu programımızda “Berat Gecesinin Manası ve Önemi, Bu Gecede Yapılacak İbadetler” konusunu konuşuluyor.

18.00 – 18.30: Ummandan İnciler

Gönüller sultanı Mehmed Zâhid Kotku (Rh.A.) Hocaefendinin “Tevbe Etmek” konulu sohbeti dinleyicilerin istifadesine sunuluyor.

18.45 – 19.00: Günün Sohbeti

19.00 – 20.00: Berat Kandili Özel Programı

Programda Berat Kandilinin önemi ve gereği gibi idrak etmek konuları şiir ve yazılarla anlatılıyor.

21.10 – 21.45:  Berat Kandili Özel Sohbeti

Mahmud Esad Coşan (Rh.A.) Hocaefendinin 14 Aralık 1997  tarihinde AKRA FMe yaptıkları “Berat Kandilinin Önemi ve Affedilmeyenler” konulu sohbeti dinleyenlerin istifadesine sunuluyor.

21.45 – 22.00: Başmakaleler Berat Kandili Özel

22.00 – 23.30: Niyaz Şiirleri

24.00 – 01.30:    İrfan Saati Berat Kandili Özel

03.00 –04.00:  Hadisler Deryası, Berat Kandili Özel

Esad Coşan Hocaefendinin 7 Temmuz 1996 tarihinde yaptıkları “Tevbe, Korku ve Ümit” konulu sohbeti dinleyenlerin istifadesine sunuluyor.

AYRICA,

Mahmud Esad Coşan (Rh.A.) Hocaefendi ve Muharrem Nureddin Coşan Hocaefendinin Berat kandili tebrikleri her zaman olduğu gibi yine radyonuz AKRA FMde…

İslam âleminin ve tüm dinleyenlerimizin Berat Kandilini tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dileriz. (Âmin)

AKRAFM