AKRA

AKRA FM 10 Muharrem Özel Yayın Akışı

İçinde bulunduğumuz Muharrem ayı hicreti esas alan kameri takvimin birinci ayıdır. Peygamber Efendimiz (s.a.s.), 10 Muharreme denk gelen güne (3 Kasım 2014 Pazartesi) ilave bir günle birlikte iki gün oruç tutmayı tavsiye etmiştir.   Aşure günü olan 10 Muharremde aile efradına ikramda bulunana, senenin diğer günlerinde Allah-u Tealanın bereket ihsan edeceği bildirilmiştir.

 

 Muharrem; savaşın yapılmadığı, sulhun hâkim olduğu mübarek, muhterem aylardandır. Bu mübarek günde komşulara, dostlara aşure ikram etmek, yoksulu doyurmak infak medeniyetinin güzel hatıralarındandır.    Muharrem aynı zamanda bir hüznü hatırlatır. Peygamber Efendimizin, “Hüseyin bendendir, ben de Hüseyindenim. Allahı seven Hüseyini sever!” buyurduğu torunu, cennetteki gençlerin seyidi Hz. Hüseyin 10 Muharremde şehid edilmiştir. Şair, “Hüseyni düşürdüler atından sahrayı Kerbelâ’ya; Cibril git haber ver Rasul-u Kibriyaya” diye ifade etmiştir.   Ebu Hureyre (Ra)in rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz (SAS) şöyle buyurmuştur: “Ramazan orucundan sonra en faziletli oruçlar, Allah’ın Muharrem diye adlandırdığı ayında tutulan oruçlardır; farz namazlardan ve geceleyin kılınanlardan sonraki en faziletli namaz da Aşure gününde kılınandır.”   Prof. Dr. M. Esad Coşan (Rh.A.) Hocaefendi, İslam Mecmuasının Haziran 1995 tarihli nüshasında şu tavsiyede bulunmaktadır: “Aşure gününde, eve bol bol yiyecek, giyecek getirmek, çoluk çocuğu sevindirmek, fakirlere çok çok hayır yapmak, sadaka vermek, gusül abdesti almak, gözleri ismid’le sürmelemek, dostlara ziyafet çekmek, gündüzü oruç tutmak, gecesini namaz ve zikirle ihyâ etmek, hasta ziyaret etmek… gibi sevaplı işler işlemeğe dikkat ve gayret ediniz; önünüzdeki bütün senenin ve hatta tüm mütebaki ömrünüzün bu minval üzre hayır ve hasenat ile; ibadât ü tâat ile geçmesini Allah-u Taâlâ Hazretleri’nden temennî ve niyaz eyleyiniz!”   Muharrem Nureddin Coşan Hocaefendi, 3 Nisan 2001 tarihli Aşure günü özel mesajında şu tavsiyelerde bulunmaktadır: “Hadis-i şeriflere göre hareket edelim; bu günü en güzel şekilde değerlendirelim. Farz ve nafile ibadetlerimize dikkat edelim. Oruç tutalım. Her halimizle çevremize bu günlerin güzelliğini yansıtalım. Dostlarımızı, komşularımızı, camilerimizi, büyüklerimizin kabirlerini, ana-babalarımızı, akrabalarımızı ziyaret edelim. Atalarımızın bize miras bıraktığı aşure tatlılarından bolca yapıp eşe-dosta ikram edelim. Sevgi ve dostluk bağlarımızı geliştirelim. Ayırım yapmadan herkese iyilik yapmanın, faydalı olmanın, güzel ahlakı geliştirmenin yollarını arayalım. Hayırlar yapmayı, dualar etmeyi, fakir fukaranın yardımına koşmayı unutmayalım. Sadakalar verelim. Birbirimize hayır dualar edelim.”   Aşure gününde Cenâb-ı Hak’ın peygamberine değişik ikram ve ihsanlarda bulunduğu rivayet edilmektedir. Bunlar şöyle sıralanmaktadır:   Allah Teâlâ arşı, melekleri, gökleri, yeri ve Hz. Âdem Aleyhisselâmı bu günde yarattı, Hazret-i Âdem Aleyhisselâmın tevbesi bu günde kabul edildi, Hazret-i Nuh Aleyhisselâmın gemisi Cûdî dağına bu günde demirledi, Hazret-i Yûnus Aleyhisselâm balığın karnından bu günde çıkarıldı. Hazret-i İbrâhim, Hazret-i Mûsâ ve Hazret-i Îsa Aleyhimüsselâm bu günde doğdu. Hazret-i İbrâhim Aleyhisselâm Nemrutun ateşinden bu günde kurtuldu. Hazret-i Yakub Aleyhisselâmın oğlu Yûsuf Aleyhisselâma bu günde kavuştu. Hazret-i Eyüp Aleyhisselâmın hastalıktan bu günde şifâ buldu. Hazret-i Mûsâ Aleyhisselâmın kavmi, Firavunun zulmünden bu günde kurtuldu ve Firavun bu günde denizde boğuldu. Hazret-i Dâvud Aleyhisselâmın tevbesi bu günde kabul edildi, Hazret-i Süleyman Aleyhisselâma bu günde mülk verildi, Hazret-i Îsa Aleyhisselâm bu günde gök yüzüne yükseltildi.   AKRA FM 10 MUHARREM 1436 ÖZEL YAYIN AKIŞI   07.30- 08.00 : Ummandan İnciler Aşure Günü Özel
M. Zâhid Kotku Hocaefendinin kendi sesinden Ummandan İnciler programında “Aşure Günü” konulu sohbet dinleyenlerin istifadesine sunuluyor.   09.20 – 09.30 : Kuran-ı Kerimden Mesajlar   09.30 – 09.45 : Günün Sohbeti Aşure Günü Özel Merhum Mahmud Esad Coşan Hocaefendinin 14 Nisan 2000 tarihinde yapmış olduğu “Aşure Gününde Alışveriş Yapmak ve İkramda Bulunmak” konulu sohbeti dinleyicilerin istifadesine sunuluyor.   09.45 – 10.00 : Tarihten İzler Aşure Günü Özel Programda 10 Muharremin önemi ve idrakine dair bir bilgiler veriliyor.   10.10 – 11.50 : Seyri Hayat Aşure Günü Özel Programda “10 Muharremde vuku bulan olaylar ve aşure tatlısı” anlatılıyor.   12.10 – 13.00 : Başmakaleler Aşure Günü Özel Merhum M. Esad Coşan Hocaefendinin Başmakaleler-1 adlı eserinden “Yeni Hicri Yılbaşımız ve Aşure Günümüz” başlıklı makaleleri seslendiriliyor.   14.10 – 15.00 : Şen Haneler Aşure Günü Özel Aşure gününün ailece idraki, aşure gününde alış-veriş yapılmasının fazileti, aşure tatlısının anlatımı…   15.00 – 16.00 : Hadisler Deryası, Aşure Günü Özel Esad Coşan Hocaefendinin 10 Kasım 1985 tarihinde yaptıkları “Aşure Gününde Yapılacaklar” konulu sohbeti dinleyenlerin istifadesine sunuluyor.   16.00 – 17.00 : Edebi Hafızamız Aşure Günü Özel Programda “Kültür ve Edebiyatımızda Aşure” konusu işleniyor.   17.10 – 18.00 : Aşure Günü Özel Belgeseli Programda Muharrem ayında vuku bulan olaylar ayrıntılı anlatılıyor.   18.00 – 18.30 : Ummandan İnciler 18.45 – 19.00 : Günün Sohbeti   21.10 – 21.45 : Aşure Günü Özel Sohbeti Merhum Prof. Dr. M. Esad Coşan Hocaefendinin 16 Mayıs 1997 tarihinde AKRA FMde yaptıkları “Aşure Gününün Fazileti ve Aşure Gününde Yapılması Gerekenler” konulu sohbeti dinleyenlerin istifadesine sunuluyor.   21.45 – 22.00 : Başmakaleler Aşure özel Saat 12.30da yayınlanan programın tekrarı.   22.00 – 23.30 : Vakti Şerif Çeşitli divanlardan örnekler ve kasideler okunuyor.   24.00 – 01.30 : Seyri Hayat Aşure Günü Özel Saat 10.10da yayınlanan programın tekrarı.   03.00 –04.00 : Hadisler Deryası Özel Esad Coşan Hocaefendinin 13 Nisan1986 tarihinde yaptıkları “Ehli Beyte Buğzetmek” konulu sohbeti dinleyenlerin istifadesine sunuluyor.   AYRICA; Prof. Dr. Mahmud Esad Coşan (Rh.A.) Hocaefendinin ve Muharrem Nureddin Coşan Hocaefendinin Aşure Günü özel tebrikleri gün boyu AKRA FMde…