Akra

AKRA’dan yeni dönemde 10’u yeni 75 farklı program

Tematik radyo yayıncılığının öncülüğünü yapan ve Türkiye’nin en geniş yayın ağına sahip ulusal radyosu olan AKRA, 1 Muharrem 1437’de  başlayan yeni yayın döneminde 10’u yeni toplam 75 farklı programla radyo dinleyicilerine hitap ediyor. 

Türkiye genelinde kurulu 300’e yakın vericisi sistemiyle yaklaşık 500 il ve ilçede radyo severlerle buluşan, internet üzerinden ise 100’dan fazla ülkeden radyo dinleyicileri tarafından takip edilen AKRA, son 10 yıldır sürdürdüğü geleneğini bozmayarak bu yıl da hicri yeni yılla yeni yayın dönemini başlattı. 

Devam eden 65 farklı programa ilaveten işte 10 yeni program:

Peygamber (sas) Efendimizin sünnetlerinin hayata daha fazla tatbik edilmesi gayesiyle hazırlanan Sünnetin İhyası,

Peygamberimizin ruh ve beden sağlığıyla ilgili tavsiyelerinin yer aldığı Tıbb-ı Nebevî,

Tasavvuf yolunun önderlerinin hayatlarının ve fikirlerinin anlatıldığı Silsile-i Hâcegân,

Yüzyıllardır insanlığa kılavuzluk eden sahih ve güvenilir eserlerin tanıtıldığı Temel Kaynaklar,

Mutasavvıf şairlerin hayatlarının, fikirlerinin ve bestelenmiş şiirlerinin yer aldığı Sükûnetin Sesi,

Seçkin misafirlerin tarihi vesika niteliğindeki hatıralarını, hayat tecrübelerini anlattığı Zamanın Tanıkları,

Helal, doğal, doğru, yeterli ve sağlıklı beslenme bilincinin yaygınlaşmasını amaçlayan Helal ve Sağlıklı Hayat,

Sporun ve hareketin hayatımızın vazgeçilmezlerinden biri olmasını hedefleyen Hareket Zamanı,

Seyahat etmeyi seven ve önemseyenlerin bilgi ve tecrübelerini aktardığı Gez-Gör-Anlat,

Seçkin müzik eserlerinin yer aldığı Dinlendiren Musiki…

Ayrıca yenilenen içerikleriyle Çevre Bilinci, Dünyadan Sesler ve Genç AKRA programları yeni yayın döneminde AKRA dinleyicileriyle buluşuyor.

 

YENİ PROGRAMLARIN DETAYLARI: 

1- SÜNNETİN İHYASI

Son elçi Peygamber (sas) Efendimizin unutulan veya ihmal edilen sünnetlerinin dinleyicilere hatırlatılması, geniş kitleler tarafından sünnetlerin ihya edilmesi ve toplumda bu alanda bir farkındalığın oluşmasına katkı sağlanması amacıyla hazırlanan bir programdır.

Son Peygamber Platformu’nun katkılarıyla yayına hazırlanan programın her bölümünde unutulan veya ihmal edilen bir sünnet dinleyicilere etraflıca anlatılıyor.

Sünnetin İhyası programı, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10.00’da dinleyicilerle buluşuyor. 

2- TIBB-I NEBEVÎ

Hz. Peygamber’in tıbba dair hadislerinin bir bölümü genel tıp konularından, çoğunluğu koruyucu hekimlikten, bir kısmı ise tedavi edici hekimliğe ait ilaç tariflerinden oluşmaktadır.

Programda, Peygamber Efendimizin ruh ve beden sağlığıyla ilgili sahih kaynaklar vasıtasıyla günümüze kadar ulaşan uygulama ve tavsiyelerinin, pozitif tıp bilimlerin de katkısıyla dinleyicilere aktarılması hedeflenmektedir.

Tıbb-ı Nebevi programı her Perşembe saat 14.10’da başlıyor. 

3- SİLSİLE-İ HÂCEGÂN

Tasavvufi biyografileri içeren programda Nakşi-Halîdî yolunun manevi önderlerinin hayatları detaylı şekilde anlatılmaktadır.  

Tasavvufi büyüklerin yaşadıkları devirlerin içtimai, siyasi, askeri, coğrafi vb yönlerden ele alınacağı programda manevi liderlerin bu sahalardaki etkileri etraflıca ele alınacak.

Arifan Hanımlar Derneği’nin yayın hayatına kazandırdığı “Silsile-i Hâcegân” isimli eserin “sesli kitap” haline getirildiği Silsile-i Hâcegân programı, yeni yayın döneminde, Çarşamba ve Pazar günleri saatler 16.10’u gösterdiğinde AKRA dinleyicileriyle buluşuyor. 

4- TEMEL KAYNAKLAR

Kitaplar; bilgilerimizi, inançlarımızı, amellerimizi, düşünce, duygu ve kanaatlerimizi, davranışlarımızı, fikri ve ruhi yapımızı etkileyen kaynaklardır.

Hurafelerden, bidatlerden, yozlaşmış geleneklerden, çağdaş yanılgılardan ve fitnelerden uzak durmak isteyenler için sahih kaynaklara olan ihtiyaç giderek önemini artmaktadır.

Sloganik düşünce ve söylem tarzından uzak, derinlikli bir düşünce bütünlüğü kazanabilmek sahih kaynaklarla mümkün olabilmektedir.

Temel Kaynaklar programında, Kur'ân-ı Kerim meal ve tefsirlerinden hadis külliyatlarına, fıkıh eserlerinden ilmihal kitaplarına kadar birçok alanda yüzyıllardır insanlığa ışık tutan eserler tanıtılacak. Temel Kaynaklar programı, Cumartesi ve Pazar günleri saat 09.55’te başlıyor. 

5- SÜKÛNETİN SESİ

Kalabalığın hengâmesinden sıyrılıp sessizliğin deryasında yolculuk yapmak isteyenlere hitap eden bir söyleşi programıdır… Ömer Faruk Tuna’nın ev sahipliğinde her bölümde Prof. Dr. Sadettin Ökten’in konuk olduğu Sükûnetin Sesi programında, mutasavvıf şairlerin hayatları, fikirleri ve bestelenen şiirleri detaylı şekilde irdeleniyor.

Abdülkâdir-i Geylânî, Mevlana Celâleddin-i Rûmî, Hacı Bektaş-ı Velî, Hacı Bayram-ı Velî, Şeyh Şaban-ı Velî, Yunus Emre, Eşrefoğlu Rûmî, Aziz Mahmud Hüdâyî,  Niyâzî Mısrî, Sezâyi Gülşenî, Şeyh Gâlib gibi şahsiyetlerin konu edinileceği Sükûnetin Sesi programı, yeni yayın döneminde, Cuma 22.00’de Cumartesi ise 16.10’da AKRA dinleyicileriyle buluşuyor.   

6- ZAMANIN TANIKLARI

Hayatını ilim yolunda geçiren münevver ve mütehassıs hanımefendilerin ve beyefendilerin misafir edileceği biyografi ağırlıkla bir söyleşi programıdır.

Dr. Hümeyra Ökten, Şahver Çelikoğlu, Aişe Aslı Sancar, Ayla Agabegüm, Belkız İbrahim Hakkıoglu, Şule Yüksel Şenler başta olmak üzere tarihe tanıklık eden âlime-yazar hanımefendiler ile Halil Günenç, Yaşar Kandemir, Semavi Eyice, Sadettin Ökten, Uğur Derman, Hasan Çelebi gibi hayatını ilme vakfeden şahsiyetlerin konuk edilmesi düşünülmektedir.   

Zamanın Tanıkları programı, Cumartesi ve Pazar güleri saat 14.10’da ve 22.00’de dinleyicilerle buluşuyor. 

7- HELAL VE SAĞLIKLI HAYAT

Bir gıdanın helal olmasının temel şartları, doğal ve doğru ürünlere ulaşma yöntemleri, su ve maden suyu tüketiminin önemi, genetiği değiştirilmiş ürünlerden kaçınma nedenleri, bilinçli mutfak alışverişinin püf notları, sağlıklı yemek hazırlamanın pratik yolları… 

Programda, akademisyen ve uzmanlar, toplum ve bireylerdeki helal, doğal, doğru, yeterli ve sağlıklı beslenme bilincinin artması gayesiyle bilgilendirici kısa anlatılar yapmaktadır.  

Helal ve Sağlıklı Hayat programı, Cumartesi ve Pazar günleri saat 11.00’de AKRA dinleyicileriyle buluşuyor. 

8-HAREKET ZAMANI

Modern çağda maddi imkânlar arttıkça yaşam tarzı haline gelen hareketsizlik ve edilgenlik, insanlar ve toplumlar için mutsuzluk ve hastalık kaynağı oldu.    

Dünya Sağlık örgütü verilerine göre aktif olmamak her yıl 3 milyon insanın ölümüne yol açıyor. Türkiye’de egzersiz yapanların oranı yüzde 20 -25 düzeyinde..

Ruh ve beden sağlığı için daha fazla harekete ihtiyacımız var.

İşyerinde bilgisayar başında, evde televizyon karşısında, okulda sıralarda, yolda araç içinde hareketsiziz… Sanal dünyada ise hareketsiz toplumsallaşma sürecini yaşamaktayız.

AKRA’nın yeni yayın döneminde dinleyicilerle buluşacak Hareket Zamanı programında, hareketsiz yaşamı olanlara, uzman ve akademisyenler tarafından günlük hayatta uygulayabilecekleri pratik bilgiler verilecek, çeşitli hatırlatmalar yapılacak.

Hareket Zamanı programı, hafta içi her gün saat 10.05’te ve 23.40’ta hayatında yeni bir sayfa açmak isteyenlere sesleniyor. 

9- GEZ GÖR ANLAT

Yurt içinde ve yurt dışında farklı şehirleri, farklı mekânları, farklı zamanlarda gezen, farklı kültürlerle tanışanları AKRA dinleyicileriyle buluşturmaya hedefleyen bir programdır.

Seyahat eden kişilerin deneyimleri, gözlemleri ve analizlerinin yer alacağı Gez Gör Anlat programında, seyahate ilgi duyarlara çeşitli tavsiyelerde de bulunacak.

Gez Gör Anlat programı, yeni yayın döneminde, Perşembe günleri saat 16.10’da başlıyor. 

10- DİNLENDİREN MUSİKİ

AKRA’da yoğun şekilde yayınlanan bazı ilahilerin güfte, beste ve yorumcularıyla ilgili bilgilerin özet şekilde verildiği müzik dinletisi programıdır.

 

SONA EREN/ARA VERİLEN PROGRAMLAR

– Kuran Yolunda

– Dört Büyük Halife

– Tarih Yazan Osmanlılar

– Sufi Dilinden

– İdeal İletişim

– Cuma Vakti

– İrfan Saati

– Ah Minel Aşk

– Sağlıklı ve Doğal Hayat

– Damak Tadı 

AKRA