Afrika

Afrika ekonomisi iç taleple canlanıyor

2012 yılının en hızlı büyüyen 10 küresel ekonomisinin yedisi Sahraaltı Afrikada. IMF raporuna göre 2013teyüzde 4.9 büyüyen Sahraaltı Afrikanın lokomotifi yükselen iç talep ve özel sektöre sağlanan güçlü krediler

Küresel finansal krizden bu yana dünya ekonomisi ciddi bir tutulma yaşadı. Bu tutulma tüm bölgelerde büyümeyi olumsuz etkiledi. Fakat Afrika bu süreçten dirençli şekilde çıktı. 2012 yılının en hızlı büyüyen 10 küresel ekonomisinin yedi tanesi Sahraaltı Afrikada bulunuyor. Birçok Afrika ülkesi Çin ve Hindistan bile hızlı büyüyor.

Nijerya hariç, yavaşlayan doğum oranına rağmen hızla artan nüfusu, yavaşlamayan büyümesi ve yükselen orta sınıfı ile kara kıta sadece dış yatırımlarla değil, iç tüketimin çarpıcı yükselişiyle dünyanın en önemli pazarlarından biri haline geliyor. IMFnin Nisan 2014te yayınlanan Bölgesel Ekonomik Görünüm raporuna göre Afrikanın toplam GSYHsi iki önemli bileşene yurt içi talepteki büyüme ve net ihracattaki büyüme (ihracat – ithalat) şeklinde ayrılarak incelendiğinde, aslan payının yurt içi talepteki artış olduğu görüldü. Bunun bir diğer sebebinin de Afrikanın ithalatındaki sert artışın net ihracat rakamını düşürmesinden dolayı kaynaklanabileceği belirtiliyor. 2013te Sahara altı Afrikanın büyümesinin 4.9 olduğu ve bu performansın başlıca iç taleple bazı ülkelerde özel sektöre sağlanan güçlü kredi büyümeleriyle elde edildiği belirtildi. Dünya Bankasının Afrika ile ilgili blog sayfası Africa Cande yer alan makalede de denildiği gibi kıtanın ekonomik yükselişinin temelinde emtia ihracatlarından ziyade iç talep yatıyor.

Dünya