AB

AB, kamu alımlarında yerli lehine yüzde 15’lik fiyat avantajını eleştirdi!

Türkiyenin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine hazırlık sürecinde kaydettiği ilerlemelerin yanı sıra eksik yönlerini de içeren 2013 yılı İlerleme Raporu resmi çevirisi önceki gün yayınlandı. Kamu alımlarında yerli istekliler lehine yüzde 15 fiyat avantajı uygulanmasına yönelik eleştiriler, geçen yıl olduğu gibi bu sene de raporda yer aldı.

AB, eleştirinin dozunu kaçırdı

Ekim 2012 ile Eylül 2013 dönemini kapsayan AB İlerleme Raporunda küresel krize rağmen sağlanan büyüme performansından övgüyle bahsedilirken, geçen yıllara oranla dozu düşse de siyasi ve ekonomik çok sayıda eleştiri yer aldı. Yerli üreticileri ve sanayiyi korumak adına ihalelerde Türkiyede üretilen ürünlere yönelik uygulanan yüzde 15lik fiyat avantajı, ABnin eleştirisine konu oldu. Raporun, Kamu Alımları başlıklı 5inci faslı içeren değerlendirmesinde Türk kamu ihale mevzuatı ile AB müktesebatı arasında uyumsuzlukların devam ettiği belirtilirken, şeff afl ığın artırılması amacıyla imtiyazlar ve kamu özel işbirliğinde daha tutarlı bir çerçevenin oluşturulması gerektiği bildirildi. Aynı şekilde ihalelere yönelik şikayet inceleme mekanizmalarının da AB müktesebatıyla daha uyumlu hale getirilmesi gerektiğine işaret edildi.

Dünya