2012de

2012’de doğayı ne kadar kirlettik?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından 2012 yılının baz alınarak hazırlandığı ‘İstatistiklerle Çevre 2012 raporunda seragazı emisyonundan su kaynaklarına, atık sulardan tıbbi atıklara kadar birçok çevreyi kirleten unsurlar ele alınarak istatistiklerle hesaplandı. Seragazı emisyonunda artış gözlendiğinin ifade edildiği raporda, 2012 yılı toplam seragazı emisyonunun 1990 yılına göre yüzde133,4 artış göstererek 439,9 milyon ton olduğu tahmin edildiği belirtildi. 2012 yılında, içme ve kullanma suyu şebekesi ile dağıtılmak suretiyle su kaynaklarından 14,3 milyar metre küp su çekildiğinin belirtildiği raporda kaynaklar şu şekilde ifade edildi; %52,1i denizden, %18i barajdan, %15i kuyudan, %11,9u kaynaktan, %3ü diğer su kaynaklarından. Raporda; yerleşim yerleri, sanayi işyerleri, termeik santraller, OSB ve maden işletmelerinden alıcı ortamlar olan %77,1inin denize, %18,6sı akarsuya, %4,3ünün ise diğer alıcı ortamlara deşarj edildiği belirtilirken 2012 toplam miktarının ise 12 milyar m3 atık su olduğu tespit edildi.

Hastaneler ve kliniklerden, 2012 yılında 69 bin ton tıbbi atığın toplandığının belirlendiği raporda, toplam tıbbi atığın; %16,3ü sterilize edilerek, %1,4ü sterilize edilmeden belediye çöplüğünde, %46sı sterilize edilerek, %28i sterilize edilmeden düzenli depolama sahasında, %8,3ünün ise yakma tesisinde bertaraf edildiği ifade edildi.

TRT Haber