u

1437-2016’nın en anlamlı kampanyası:Hadis-i şerif okuma yılı…

Uluslararası Ufka Yolculuk Kültür Yarışması heyeti tarafından, dünyada dostça yaşayanların Son Peygamberin mesajlarıyla buluşmalarını sağlamak amacıyla hicri 1437 – miladi 2016 “hadis-i şerif okuma yılı” ilan edildi. Camiler, okullar, evler ve iş yerleri başta olmak üzere her mekânda, bireysel veya gruplar halinde hayatı anlamlı hale getirecek ve geniş kitlelerde farkındalık oluşturacak bir dizi etkinlik gerçekleştirilecek.

Uluslararası Ufka Yolculuk Kültür Yarışması, her yıl“en doğru ve en temel-sahih bilgileri içeren kitapların” heyecan veren bir yarışma formatında geniş kitleler tarafından okunması, anlaşılması ve hayata tatbik edilmesi gayesiyle düzenleniyor.

Yarışma, okuma alışkanlığının istenilen düzeyde olmadığı günümüzde; okuyan, düşünen ve okuduklarıyla hayatına yön veren bireylerin yetişmesine, insanların sahih kaynaklarla buluşmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Zinde Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü’nün tertip ettiği ve Son Peygamber Platformu'nun proje ortağı olduğu yarışma, her yıl yaş sınırlaması olmaksızın dünyadaki bütün insanlara yönelik İngilizce ve Türkçe dillerinde düzenleniyor.

Önceki yıllarda Kur’an-ı Kerim Meali, Son Peygamber’in Hayatı ve İslam İlmihali konularında düzenlenen Ufka Yolculuk Kültür Yarışması’nın hicri 1437, miladi 2016’daki teması hadisi şerifler olarak belirlendi.

Bu yılki yarışmanın amacı, dünyada dostça yaşayan iyi niyet sahibi şahsiyetleri, Yaratıcı’nın hoşnutluğunu kazanmaya vesile olacak şekilde Son Peygamber'in (sav) mesajlarıyla buluşturmak,  hadisi şeriflerin her zamana/çağa hitap ettiğine dair farkındalık oluşturmak, 1437-2016 yılının tamamını kapsayacak şekilde Peygamber Efendimizin hadislerinin okunmasını, anlaşılmasını ve hayata tatbik edilmesini teşvik etmek…

Riyâzü’s-Sâlihîn’den 1001 Hadis Seçkisi

Yarışma kitabı olarak, insanlara dünya ve âhiret saâdetini kazanma yollarını gösterecek, zâhirî ve bâtinî edeplerin elde edilmesini sağlayacak, iyiye ve güzele teşvik ederken kötüden ve çirkinden uzaklaşmayı temin edecek, sahih hadislerden oluşan muhtasar bir kaynak olan İmam Nevevî’nin Riyâzü’s-Sâlihîn eseri seçildi. Bu kapsamda, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar’ın “Riyâzü’s-Sâlihîn’den 1001 Hadis Seçkisi” eserini okuyan herkes yarışmaya katılabilecek. Geçen yıl 265 bin kişinin başvurduğu yarışmada bu yıl bu sayının 300 bini aşması bekleniyor.

Adayların okuyarak yarışmaya hazırlanacağı Riyâzü’s-Sâlihîn eseri, uzmanlar tarafından Türkiye’de ve dünyada, “en meşhur, en sahih ve en çok tavsiye edilen hadis kitabı” olarak değerlendirilmektedir. 

Ufka Yolculuk Kültür Yarışması heyeti, modern çağda iç huzuru arayan insanlığın sünneti seniyye ile yeniden samimi şekilde buluşması ihtiyacını göz önünde bulundurarak 1437-2016 yılını “Dünya Hadis Yılı” ilan etti.  

Hadis yılında, büyük bir kampanya düzenleyerek, Son Peygamber’in, insanların dünya ve ahiret saadetine vesile olacak mesajlarıyla buluşmasına aracılık edilecek.  

Hadis yılı kampanyası kapsamında tavsiye edilen bazı etkinlikler ve yöntemler aşağıda yer almaktadır.

Hadis okuma grupları oluşturulacak

 1. Her camide, her namaz sonrası imamlar 3 hadisi şerifi cemaatle paylaşabilir.
 2. Her insan, her gün beş vakit eda ettiği namazının ardından bir hadisi şerif okuyabilir.
 3. Her sabah her insan bir hadisi şerifi okuyup gün içinde onun gereğini yerine getirebilir…
 4. Her akşam ailecek hadis kitabından birkaç sayfa ailecek okunabilir.
 5. Sohbet gruplarında hadis kitapları ders/seminer yöntemiyle titiz şekilde takip edilebilir. 
 6. Hadisi şeriflerle ilgili yazılı, işitsel ve görsel materyaller kaliteli şekilde hazırlanarak her türlü iletişim aracından zamandan ve mekândan bağımsız şekilde her an paylaşılabilir.
 7. Her türlü iletişim aracı kullanılarak her gün bir kişiye/gruba hadisi şerif hatırlatması yapılabilir.
 8. Radyo, televizyon ve internet ortamında hadisi şeriflerle ilgili geniş kitlelere hitap eden ve toplumda farkındalık oluşturan yayınlar yapılmalıdır.
 9. Dünyada dostça yaşayan insanlara farklı dillere çevrilen hadisi şerifler iletilebilir, ulaştırılabilir…
 10. Çevrimiçi ve çevrimdışı hayatta Hadisi şerif okuma, anlama ve hayata geçirme grupları oluşturulabilir.
 11. Mahallemizdeki, binamızdaki komşularımızla haftada bir araya gelecek şekilde hadisi şerif okuma grupları oluşturulabilir…
 12. Okullarda ilk dersin başında ve son dersin sonunda öğrencilerin idrak edeceği hadisi şerifler okunabilir…
 13. Okullarda hadis okuma grupları oluşturularak din dersinde ve/veya ders saati haricinde özel vakitlerde topluca hadis okumaları yapılabilir.
 14. Hadisi şerifleri anlama ve hayata tatbik etme temalı resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları düzenlenebilir…
 15. Üniversite ve liseli gençler, kendi arkadaşlarıyla bir ekip kurarak okuma grubu oluşturabilir ve konulu okumalar yapabilirler. 
 16. İş toplantıları dâhil her türlü organizasyon bir hadisi şerifle başlayıp bir hadisi şerifle bitirilebilir.
 17. İşverenler ve çalışanlar, mesaiye bir hadis okuyarak başlayabilir veya bir hadis okuyarak mesaisini bitirebilir. Dinlenme saatlerinde işyerlerinde topluca hadis okumalara yapılabilir.
 18. İzci liderleri, antrenörler sorumlu oldukları gruplarla hadis okumaları yapabilir.
 19. “Riyâzü’s-Sâlihîn’den 1001 Hadis Seçkisi” eseri mobil site ve mobil uygulama aracılığıyla herkesin her an istifade edebileceği bir hale getirilebilir.
 20. Yarışmaya hazırlık kitabı olan “Riyâzü’s-Sâlihîn’den 1001 Hadis Seçkisi” eserinin sesli kitap halinde her gün AKRA’da TSİ 20.30’da yayınlandığı ve tamamına www.akradyo.net ten ulaşılabildiğine yönelik duyuru yapılabilir.

Takipli kitap okuma yöntemi geliştirilecek
Yukarıda bahsi geçen tüm sosyal gruplar, bireysel veya birlikte okumalar yaparak Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları’na daha bilinçli hazırlanabileceklerdir. Bu okuma gruplarında yarışma eseri “Riyâzü’s-Sâlihîn’den 1001 Hadis Seçkisi” kitabına öncelik verilmesi verimli ve faydalı olacaktır. Gruplar içinden seçilecek bir sorumlunun haftalık takibiyle yarışma kitabı kısa sürede okunabilir.. Yarışma öncesi okuma grupları kendi aralarında mini yarışmalar düzenleyebilir. Grup içi yarışmada dereceye girenlere manevi yönü olan ödüller taktim edilebilir.


7’den 70’e herkes haberdar edilecek
Duyarlı her insan, kendi sosyal çevresinde, yarışmadan veya okunacak kitaptan haberi olmayan kimsenin kalmaması gerektiği yönünde farkındalığını artırmalı; herkesin bu ufuk açıcı yarışmadan ve hadis yılı etkinliğinden haberdar olması için azami gayret göstermelidir.

Hicri 24 Cemaziyelahir 1437, Miladi 3 Nisan 2016 Pazar günü saat 10.00’da yapılacak yarışma, Türkiye'de Türkçe, dünya genelinde ise İngilizce düzenlenecek.

Yarışma tanıtım filmini izlemek için lütfen tıklayınız.

Yarışma başvuruları ve detaylı bilgi için ufkayolculuk.com adresi ziyaret edebilirsiniz.

Kampanya görsellerini indirebilir, afiş yaparak kullanabilirsiniz. İndirmek için tıklayınız.

Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları Heyeti